Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније (*) (Сузбијање корупције)

Почетак семинара 03.06.2022
Крај семинара 03.06.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Сузбијање корупције
Тема Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније
Предавачи Миљко Радисављевић,
Јелена Седлачек,
предавач из МУП-а,
јавни тужилац,
судија,
Учесници судије Апелационих судова и судије и јавни тужиоци свих посебних одељења за борбу против корупције, службеници Управе криминалистичке полиције – Службе за борбу против организованог криминала као и службеници Министарства финансија
Органиѕациони облик Семинар
Злоупотреба фондова Европске уније:
- Правни оквир и пресек стања;
- Министарство финансија - Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС) – улога и надлежност;
- Откривање превара и злоупотреба;
- Прикупљање доказа, међународна сарадња и правна квалификација;
- Судска пракса у предметима превара у поступању са финансијским средствима Европске уније.