Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела,Спречавање прања новца)

Почетак семинара 16.10.2023
Крај семинара 18.10.2023
Програми Програм за 2023. годину
Области кривично право
Материја Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Тема Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом
Предавачи Миљко Радисављевић,
Јелена Пантелић,
Војислав Исаиловић,
Драган Савић,
Владимир Ђокић,
Небојша Адамовић,
Марко Гутић,
Дејан Симић,
Владимир Бачић,
Биљана Синановић,
Милена Рашић,
Органиѕациони облик Радионица
Борба против прања новца:
- Систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- Криминално политички значај процесуирања прања новца и правосудне типологије прања новца;
- Искуства ТОК-а у процесуирању прања новца;
- Улога Управе царина у систему за спречавање прања новца;
- Улога Управе за спречавање прања новца – надлежности, обрада података и анализа извештаја о сумњивим активностима и података којима приступа УСПН;
- Активности полиције у предистражном поступку - након добијања захтева ПО ТОК;
- Активности полиције у предистражном поступку на откривању КД;
- Рад ЈФИ на откривању имовине и прикупљању података о КД и учиниоцу;
- Препознавање елемената КД ПН коришћењем база података ПП;
- Иницирање посебних доказних радњи;
- Анализа резултата посебних доказних радњи:
- Прикупљање и анализа пословне и књиговодствене документације у циљу обезбеђивања доказа за кд ПН и ПОРЕСКА кривична дела;
- анализа веза и графички приказ;
- Завршне активности полиције и тужилаштва у предистражном поступку и подношење кривичне пријаве;
- Правна квалификација кривичних дела;
- Диспозитив Наредбе о спровођењу истраге;
- Коришћење посредних доказа у кривичним поступцима за прање новца;
- Одузимање имовине применом члана 87, 91-93 КЗ и Закона о одузимању имовине проистекле из КД.