Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Почетак семинара 15.06.2022
Крај семинара 15.06.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Сузбијање тероризма
Тема Прање новца и финансирање тероризма
Предавачи Горан Лукић,
Бранкица Марић,
Борис Мајлат,
Учесници Александар Николић,
Ана Ђуричић,
Давид Гринвалд,
Далибор Ђорђевић,
Душан Дакић,
Душан Милошевић,
Ђорђе Андрић,
Јасмина Крштенић,
Јелена Бошњак,
Катарина Клара Дакић,
Марија Ђокић,
Тамара Милановић,
Органиѕациони облик Предавање
(CAMS) Међународни програм сертификације у области спречавања прања новца:
- Наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности;
- Прелиминарни тест;
- Ризици и методи прања новца и финансирања тероризма;
- Шта је прање новца?
- Три фазе у циклусу прања новца;
- Економске и друштвене последице прања новца;
- AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности;
- Методи прања новца;
- Банке и друге Депозитарне установе;
- Кредитне уније и „Building Societies“
- Небанкарске финансијске институције;
- Нефинансијске фирме и професије;
- Међународне трговинске активности;