Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Почетак семинара 31.05.2022
Крај семинара 01.06.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Сузбијање тероризма
Тема Прање новца и финансирање тероризма
Предавачи Горан Лукић,
Бранкица Марић,
Борис Мајлат,
Учесници Војин Малетин,
Горан Ивић,
Горан Николић,
Иван Конатар,
Иван Трнавац,
Катарина Радановић,
Маја Јовановић,
Милена Милојевић,
Мирко Илић,
Наталија Фира,
Соња Попара,
Тања Свржић,
Органиѕациони облик Предавање
(CAMS) Међународни програм сертификације у области спречавања прања новца:
- Наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности;
- Прелиминарни тест;
- Ризици и методи прања новца и финансирања тероризма;
- Шта је прање новца?
- Три фазе у циклусу прања новца;
- Економске и друштвене последице прања новца;
- AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности;
- Методи прања новца;
- Банке и друге Депозитарне установе;
- Кредитне уније и „Building Societies“
- Небанкарске финансијске институције;
- Нефинансијске фирме и професије;
- Међународне трговинске активности;