Одузимање имовине проистекле из кривичног дела (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела)

Почетак семинара 09.06.2022
Крај семинара 09.06.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Тема Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Предавачи Радмила Драгичевић Дичић,
Мирјана Лазарова Трајкповска,
Невена Костић,
Учесници судије, тужиоци и полазници правосудних академија из региона
Органиѕациони облик Семинар
Судска пракса Европског суда за људска права у питањима одузимања имовине проистекле из кривичног дела:
- презентација платформе за одузимање имовине проистекле из кривичног дела;
- судска пракса Европског суда за људска права у питањима одузимања и повраћаја имовине проистекле из кривичног дела и њен значај за регионалну судску праксу;