Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета (Администрација у судовима и тужилаштвима)

Почетак семинара 18.05.2022
Крај семинара 18.05.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области посебна знања и вештине
Материја Администрација у судовима и тужилаштвима
Тема Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета
Органиѕациони облик Семинар
Представљање базе јавно тужилачке праксе:
- Уједначавање јавно тужалчке праксе-потребе, циљеви и улоге;
- Структура базе јавно тужилачке праксе;
- Предности успостављања јавно тужилачке праксе:
- Практични приказ апликације „ЈТ пракса“ и отварање корисничких налога за приступ бази: