Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом (Малолетници)

Почетак семинара 15.10.2022
Крај семинара 15.10.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Малолетници
Тема Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом
Предавачи Ненад Вујић,
Ивана Стевановић,
Милан Шкулић,
Драган Обрадовић
Органиѕациони облик Семинар
Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица;избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима.
Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
Неки проблеми у примени ЗМ са расправом
- интересантни случајеви из праксе
- материјални и процесни аспект
Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“