Финансијска форензика (*) (Финансијска истрага)

Почетак семинара 03.06.2022
Крај семинара 03.06.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Финансијска истрага
Тема Финансијска форензика
Предавачи Јасмина Пауновић,
Никола Вуксановић,
Драган Цветковић,
Марко Шпилер,
Саша Гегић,
Органиѕациони облик Семинар
Корупција, преваре и јавне набавке:
(практична настава):
Студија случајева:
- Примање мита;
- Давање мита;
- Злоупотреба службеног положаја;
- Трговина утицајем;
- Злоупотреба положаја одговорног лица;
- Симулација поступка набавке;
- Индикатори корупције у јавним набавкама;
- Идентификовање злоупотреба;
- Отворене базе података – анализа;
- Примери из праксе;
- Студија случаја.