Финансијска форензика (*) (Финансијска истрага)

Почетак семинара 27.05.2022
Крај семинара 27.05.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Финансијска истрага
Тема Финансијска форензика
Предавачи Јасмина Пауновић,
Никола Вуксановић,
Драган Цветковић,
Марко Шпилер,
Саша Гегић,
Органиѕациони облик Семинар
Корупција, преваре и јавне набавке:
(теројиска настава)
- Уводна разматрања (Појам и природа корупције, Феноменолошки аспекти корупције, буџетски систем и јавне набавке, поступци јавних набавки, проблеми у јавним набавкама);
- Савремени облици кривичних дела са елементима корупције;
- Специфичности коруптивних радњи у јавним набавкама;
- Идентификовање «сигнала упозорења» и откривање и доказивање кривичних дела са елементима корупције;
- Превенција корупције;
- Финансијске истраге имовине проистекле из кривичног дела.