Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала (Сузбијање организованог криминала,Високо - технолошки криминал)

Почетак семинара 11.05.2023
Крај семинара 11.05.2023
Програми Програм за 2023. годину
Области кривично право
Материја Сузбијање организованог криминала
Тема Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала
Предавачи Thomas Daugherty,
David Reese Jennings,
Бојана Пауновић,
Бранко Крстић,
Ана Јовановић,
Борис Мајлат,
Органиѕациони облик Радионица
Дигитални докази: