Алтернативне санкције (Извршења кривичних санкција)

Почетак семинара 04.07.2022
Крај семинара 05.07.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Извршења кривичних санкција
Тема Алтернативне санкције
Предавачи Емили ван Ринен,
Олга Тешовић,
Бен Зенхеринк,
Наташа Николић,
Дијана Јанковић,
Марина Беун,
Јелена Срнић Нерац,
Линеке де Клерк,
Органиѕациони облик Семинар
Примена алтернативних санкција у правном систему Републике Србије :
- Законодавни оквир Републике Србије и међунардни контекст,
- Појам алтернативних санкција, међунардни стандарди;
- Међународна пракса – најбољи примери;
- Креативно („out of the box“) размишљање у организација промене;
- Теорија "Свот" анализе, њена примена и примери;
- Сврха кажњавања: Сагледавање и анализа узрока и последица криминогеног понашања код учинилаца кривичних дела и доношење одлуке о адекватној казни;
- Практична вежба;