Алтернативне санкције (Извршења кривичних санкција)

Почетак семинара 31.05.2022
Крај семинара 01.06.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Извршења кривичних санкција
Тема Алтернативне санкције
Предавачи Марија Лукић,
Живко Јевђенијевић,
Марина Беун,
Линеке де Клерк,
Јелена Срнић Нерац,
Бен Зенгеринк,
Органиѕациони облик Семинар
Примена алтернативних санкција у правном систему Републике Србије :
- Законодавни оквир Републике Србије и међунардни контекст,
- Појам алтернативних санкција, међунардни стандарди;
- Међународна пракса – најбољи примери;
- Креативно („out of the box“) размишљање у организација промене;
- Теорија "Свот" анализе, њена примена и примери;
- Сврха кажњавања: Сагледавање и анализа узрока и последица криминогеног понашања код учинилаца кривичних дела и доношење одлуке о адекватној казни;
- Практична вежба;