Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом “Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова на тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова на тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
 
Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом “Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова на тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“.
 
 
Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица - Извор: Правосудна академија
Обука је одржана у хотелу „Мажестик“ у Београду, а присутни су били полицијски службеници из Беорада, као и судије Вишег суда и Првог и Трећег основног суда у Београду.
Предавачи на семинару су били Саша Живановић бивши начелник Одељења за борбу против високотехнолошког криминала Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Бојана Пауновић судија Апелационог суда у Београду.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у оквиру редовног програма у сарадњи са организацијом ”Сејв д чилдрен” (Save the children) кроз пројекат „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова на тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова на тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“.
 
 
 
Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица - Извор: Правосудна академија
Обука је одржана у хотелу „Војводина“ у Новом Саду, а присутни су били полицијски службеници из Новог Сада, као и судије и тужиоци Вишег и Основног суда и тужилаштва из Новог Сада.
Предавачи на семинару су били Саша Живановић бивши начелник Одељења за борбу против високотехнолошког криминала Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Бојана Пауновић судија Апелационог суда у Београду.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова.
 

 
Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица - Извор: Правосудна академија
Тема обуке је била „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“.
Семинар је одржан 19. априла 2019. године у хотелу „Мајплејс“ (My place) у Нишу, а присутни су били полицијски службеници из Ниша, судије Вишег и Основног суда у Нишу и заменици Вишег и Основног јавног тужилаштва у Нишу.
Предавачи на семинару су били Саша Живановић бивши начелник Одељења за борбу против високотехнолошког криминала Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Бојана Пауновић судија Апелационог суда у Београду.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Пазар

У Новом Пазару је 24. маја 2019. године одржана једнодневна обука на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетника на интернету у заједничкој организацији Правосудне академије и организације „Сејв д чилдрен“ (Save the children).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Пазар

У Новом Пазару је 24. маја 2019. године одржана једнодневна обука на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетника на интернету у заједничкој организацији Правосудне академије и организације „Сејв д чилдрен“ (Save the children).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Дана 18. новембра 2019. године, у Хотелу Палас у Београду, одржана је конференција поводом обележавања Европског дана заштите деце од сексуалног искоришћавања и злостављања. "Правосудна академија једина је институција надлежна за обуку у правосуђу. Академија се залаже за мултисекторски приступ, што подразумева заједничке обуке за представнике различитих институција. То је случај са обукама које се односе на организовани криминал и корупцију, прање новца, насиље у породици, заштиту малолетника, високотехнолошки криминал и то за судије, јавне тужиоце и припаднике полиције“ – истакла је Мајда Кршикапа, заменица директора Правосудне академије, која се обратила присутнима на конференцији.