Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у сарадњи са тимом портала Пиштаљка чији је оснивач Удружење Еутопија, Удружењем Алтерфакт и компанијом МТС, 18. марта 2019. године, у Апелационом суду у Новом Саду организовала обуку под називом: „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача за судије Aпелационог суда у Новом Саду“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је у сарадњи са тимом портала Пиштаљка чији је оснивач Удружење Еутопија, Удружењем Алтерфакт и компанијом МТС, 18. марта 2019. године, у Апелационом суду у Новом Саду организовала обуку под називом: „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача за судије Aпелационог суда у Новом Саду“.
 
 
Заштита узбуњивача – обука за судије Aпелационог суда - Извор: Правосудна академија
Предавачи на овој обуци су биле Снежана Андрејевић члан радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача и Јелена Стевановић судија Апелационог суда у Београду.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 17. маја 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом ”Пиштаљка” организовала једнодневну обуку под називом „Нaпрeднa обука о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у згради Апелационог суда у Новом Саду у сали на трећем спрату.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је 17. маја 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом ”Пиштаљка” организовала једнодневну обуку под називом „Нaпрeднa обука о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у згради Апелационог суда у Новом Саду у сали на трећем спрату.
 
Нaпрeднa обука о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача зa тужиoцe - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовали тужиоци и заменици тужилаца са подручја новосадске апелације.

Предавачи на овој обуци били су сeкрeтaр Рeпубличкoг jaвнoг тужилaштвa Гoрдaнa Сaмaрџић и aдвoкaти из организације „Пиштаљка“ Милан Павлица и Душко Ковачевић.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 17. јуна 2019. године, у оквиру редовног програма и у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ уз подршку амбасаде Краљевине Норвешке, организовала једнодневну обуку под називом „Напредна обука за тужиоце – Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 17. јуна 2019. године, у оквиру редовног програма и у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ уз подршку амбасаде Краљевине Норвешке, организовала једнодневну обуку под називом „Напредна обука за тужиоце – Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у Новом Саду, у сарадњи са порталом Пиштаљка, Удружењем Еутопија и MTС Teлeкoм Србиja, 14.12.2018. године, у Апелационом суду у Новом Саду, организовала напредну обуку на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у Новом Саду, у сарадњи са порталом Пиштаљка, Удружењем Еутопија и MTС Teлeкoм Србиja, 14.12.2018. године, у Апелационом суду у Новом Саду, организовала напредну обуку на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 01. априла 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ организовала једнодневну обуку под називом „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у библиотеци Правосудне академије у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је 01. априла 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ организовала једнодневну обуку под називом „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у библиотеци Правосудне академије у Београду.
 
 
Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача - Извор: Правосудна академија
Обуци су присуствовале судије Апелационог, Вишег и Основних судова из Београда.
Предавачи на овој обуци су били Снежана Андрејевић члан радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача и Јелена Стевановић судија Апелационог суда у Београду, као и Драгана Матовић, Милан Павлица и Душко Ковачевић из организације „Пиштаљка“.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ организовала једнодневну обуку за судије Основног суда из Београда под називом „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ организовала једнодневну обуку за судије Основног суда из Београда под називом „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. 
 
 
Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача - Извор: Правосудна академија
Обука је одржана 14. маја 2019. године у библиотеци Правосудне академије у Београду.
Предавачи на семинару су били Снежана Андрејевић члан радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача и Јелена Стевановић судија Апелационог суда у Београду, као и Милан Павлица и Душко Ковачевић из организације „Пиштаљка“.