Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Поводом Међународног дана заштите података о личности, Министарство правде подсећа да је Народна скупштина крајем 2018. године усвојила нови Закон о заштити података о личности, чиме је Србија свој законодавни оквир у потпуности ускладила са европским стандардима и тиме стала раме уз раме са другим државама ЕУ.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je 30. и 31. маја организовала два семинара у Нишу, у просторијама Правосудне академије, на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je 30. и 31. маја организовала два семинара у Нишу, у просторијама Правосудне академије, на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 11. октобра 2019. године, у просторијама Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je 1. новембра 2019. године организовала семинар на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“. Семинар је одржан у сали на 3. спрату зграде Апелационог суда у Новом Саду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија организовала је 15. новембра 2019. године семинар у просторијама Правосудне академије у Нишу, на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je 22. новембра 2019. године организовала семинар на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“. Семинар је одржан у сали на 3. спрату зграде Апелационог суда у Новом Саду.