Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 15. и 22. јануара 2021. године одржали још једну обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“. Обука је одржана у онлајн формату. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 6. марта 2020. године у хотелу Москва у Београду одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 20. и 21. фебруара 2020. године у Правосудној академији у Нишу одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 25. фебруара 2020. године у сали на 3. спрату зграде Апелационог суда у Новом Саду одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства и члан Програмског савета Правосудне академије


Назад

Од 1991. до 1993. године радила је као адвокатски приправник, а након положеног правосудног испита 1993. радила је као адвокат.
Од новембра 2002. године до јула 2009. године била је самостални саветник у Одељењу за нормативне послове Министарства правде.

Током рада у Министрству правде учествовалаје у радним групама за израду нацрта закона и подзаконских аката.

Између осталог, учествовала је у изради:

 • Нацрта Породичног закона,
 • Нацрта закона о посредовању (медијацији),
 • Нацрта закон о одговорности правних лица за кривична дела,
 • Нацрта закона о извршењу кривичних санкција и подзаконских аката у вези овога Нацрта,
 • Нацрта Законао извршењу и обезбеђењу.

Од јула 2009. године је запослена у Административној канцеларији Високог савета судства, као виши саветник за нормативне послове све до 2013. године, када постаје начелник Одељења за припрему прописа и европске интеграције.

Учествовала је у изради аката из надлежности Високог савета судства:

 • Пословника о раду Високог савета судства,
 • Етичког кодекса,
 • Етичког кодекса за чланове Високог савета судства,
 • Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова,
 • Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судијаи председника судова,
 • Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивањерада судијских помоћника,
 • Интерних аката Високог савета судства.

Од септембра 2018. године је вршилац дужности секретара Високог савета судства.

Говори енглески језик.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су  у петак 6.12.2019. године, у хотелу Крагујевац, одржали трећу по реду обуку ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 5. 12.2019. у Хотелу „Амбасадор“ у Нишу и 6.12.2019. у просторијама Правосудне академије у Нишу одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су  у петак 6.12.2019. у хотелу Путник у Новом Саду одржали обуку ,,Дисциплинска одговорност судија “.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас, 25.9.2019. године, је у Правосудној академији у Београду одржана прва од планираних 50 обука из области дисциплинскe одговорности судија у организацији Правосудне академије и Високог савета судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 „ЕУ за Србију - Подршка Високом савету судства“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

14. маја 2019. године, у Хотелу HYATT одржан је округли сто на тему „Ефикасно и правично извршење: хармонизација праксе кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Пројекат "Превенција и борба против корупције
ЕУ пројекат „Превенција и борба против корупције“ и Правосудна академија прилагођавају програм обуке за државне службенике у правосуђу кроз две радионице за запослене у Високом савету судства. Циљ радионице је јачање етичких стандарда запослених у јавној управи и смањење корупције.
Аутор: Високи савет судства
Локација: Београд

Високи савет судства на седници одржаној 1. октобра 2018.  године, по огласу објављеном у  ,,Службеном гласнику РС“, број  14/18 od 23. фебруара 2018. године, донео је неколико одлука о избору судија на територији Србије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У хотелу „Ројал Ин“ у Београду је 14. и 15. новембра 2019. године одржана прва у низу дводневна радионица за портпароле судова београдске апелације. Правосудна академија је ову радионицу реализовала у сарадњи са УСАИД Пројектом владавине права.

Локација: Ечка
Извор: Превенција и борба против корупције

Правосудна академија је у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ који се финансира из претприступних фондова  ИПА 2013 програма ЕУ за Србију а у сарадњи са Министарством правде Републике Србије, Републичким јавним тужилаштвом, Министарством правде САД и ОПДАТ-ом, одржала две тродневне радионице у хотелу „Каштел“ у Ечкој. 

 • 1
 • 2