Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и ЦИЛЦ -НИЗОЗЕМСKА- донатор МАТРА организовали су тренинг за предаваче на тему „Алтернативне санкције“ дана 3. и 4. марта 2020. године у Апелационом суду у Новом Саду у сали на III спрату.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Механизмом тужилаштва УН (Међународни резидуални механизам за кривичне судове), организовала је петодневну обуку, у периоду од 8. до 12. априла 2019. Године под називом: “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”. Обука је одржана у хотелу Москва у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Линк: http://www.pars.rs

За правосудни систем Србије спремно је више од 30 кандидата, које је протеклих 30 месеци едуковала и практично припремала Правосудна академија, у складу са ЕУ стандардима

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији наставља програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку и овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији наставља програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку и овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.
 
 
ЗКП – доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија
Обуком су обухваћени и форензички техничари свих полицијских управа са територије Републике Србије на тему форензичке обраде лица места у складу са новоуспостављеном методологијом обављања поједних врста вештачења, која је проистекла као финални разултат Твининг пројекта под називом “Борба против организованог криминала, компонента 2“.
Ова потреба дефинисана је и у оквиру Препорука из извештаја експерата из форензичких центара у Висбадену и Минхену, а након имплементације поменутог пројекта.
Радионица је одржана 24. априла 2019.г. у хотелу „М“ у Београду а предавачи су били др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, др Наташа Радосављевић-Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику, Наташа Момчиловић и Јана Антонијевић, вештаци за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а и Ненад Аранитовић шеф Одсека за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС одржала је 11. септембра 2019. године, у Београду, у хотелу „Зира“, четврту овогодишњу радионицу у оквиру двогодишњег програма обуке јавних тужилаца и њихових заменика, усмерену на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. и 11. децембра организовала дводневни семинар под називом „Курс о увиђају саобраћајних незгода“ у Нишу, у просторијама Правосудне академије. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. и 11. децембра организовала дводневни семинар под називом „Курс о увиђају саобраћајних незгода“ у Нишу, у просторијама Правосудне академије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

13. маја 2019. године, у Radisson Collection Old Mill Hotel-у, у 10:15 часова, почела је конференција на тему "Међународна правна помоћ у кривичним стварима из перспективе заштите људских права"

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији


Правосудна академија је у оквиру пројекта“ Подршка Европске уније јачању капацитета Правосудне академије“ , 21.11.2017. године године, објавила јавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже.

Национална мрежа је основана у саставу од тридесет и једног судије и тужиоца, а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији.

Оснивање овакве врсте Мреже, значајно је за ширење праксеЕвропског суда за људска права у Стразбуру ( ЕСЉП) који је основан са циљем да штити права и слободе које се гарантујуКонвенцијом о људским правима

Национална мрежа, доприноси јачању заштите људских права, олакшава размену информација о судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру, доприноси заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права, чини је доступном судијама и тужиоцима и омогућава да се носиоци правосудних функција активно укључе у програме обуке Правосудне академије, која кључно доприноси промоцији улоге и значаја Националне мреже.

Подршка ЕУ Правосудној академији

Циљеви оснивања Националне мреже:

 • примена ЕУ стандарда судске заштите људских права у Републици Србији; 
 • обезбеђивање олакшаног приступа судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру;
 • унапређивање и усклађивање судске праксе у судовима РС са европским стандардима;
 • обезбеђивање олакшане размене информација судија и тужилаца о судској пракси суда у Стразбуру;
 • јачање заштите људских права у Републици Србији;
 • јачање и учвршћивање међународне сарадње и комуникације између судија и тужилаца

Активности Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

 • Чланови Националне мреже

  О избору чланова Националне мреже, која је конституисана 24.јануара 2018. године,
  одлучивала је комисија састављена од представника: Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Програмског савета Правосудне академије:

  Именовани чланови Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

  1. Александра Лековић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  2. Ана Лукић Видојковић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право 
  3. Ана Стаменић, судија, Виши суд у Новом Саду, кривично право
  4. Биљана Лепотић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  5. Биљана Николић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
  6. Боривоје Гајић, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право
  7. Весна Филиповић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
  8. Гордана Вељовић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
  9. Данијела Дукић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право *КООРДИНАТОР
  10. Драгана Марчетић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  11. Душан Дакић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  12. Ивана Марковић Радојевић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право,  *КООРДИНАТОР
  13. Ивана Миловановић, судија, Основни суд у Нишу, кривично право
  14. Ивана Павловић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
  15. Ивана Рамић, судија, Виши суд у Београду, кривично право
  16. Јелена Стевановић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
  17. Милица Златковић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
  18. Мр Милка Гајинов, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  19. Небојша Ђуричић, судија, Други основни суд у Београду, грађанско право
  20. Тања Павловић Недељковић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право *ЗАМЕНИК KООРДИНАТОРА
  21. Татјана Тодоровић, судија, Привредни суд у Крагујевцу, привредно право
  22. Снежана Марјановић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  23. Соња Симоновић Стојановић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
  24. Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, кривично право
  25. Зорица Грујин, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Вршцу, кривично право
  26. Јасмина Крштенић, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу, кривично право *КООРДИНАТОР
  27. Мр Јасмина Станковић, заменик јавног тужиоца, Апелационо јавно тужилаштво у Београду, упућена у РЈТ - кривично право
  28. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Београду, кривично право
  29. Оливера Пејак Прокеш, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право *КООРДИНАТОР
  30. Сања Костић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право
  31. Снежана Марић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
 • Састанци Националне мреже

  Први састанак Националне мреже - 24 - 25. јануар, 2018. године

  Други састанак Националне мреже - 4. мај, 2018. године

  Трећи састанак Националне мреже - 8. јун, 2018. године

   

  Четврти састанак Националне мреже - 24. мај, 2019. године

  Пети састанак Националне мреже - 26. септембар, 2019. године

   


  Галерија фотографија са 5. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

   

  Шести састанак Националне мреже - 26. новембар, 2019. године

   


  Галерија фотографија са 6. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

   

 • Семинари

  Први семинар Националне мреже - 25. и 26. октобар, 2018. године

   

  Галерија фотографија са првог семинара - Извор: Правосудна академија

   

  Други семинар Националне мреже - 26. и 27. новембар, 2018. године

   

  Галерија фотографија са другог семинара - Извор: Правосудна академија

 • Студијске посете

  Студијска посета 1

  У марту 2018. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку British Council-a, организована студијска посета Стразбуру.

  Галерија фотографија са прве студијске посете Стразбуру у марту 2018. године

   

  Студијска посета 2

  У априлу 2019. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку Савета Европе, организована друга студијска посета Стразбуру.

  Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.
  Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.

  Галерија фотографија са друге студијске посете Стразбуру у априлу 2019. године

 • Подршка Националној мрежи

  Активности Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда европског суда за људска права у Републици Србији су реализоване уз подршку међународних организација:

  British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије. Oтвара међународне прилике за људе из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. Градећи културне и друге утицаје, сматрају се водећом светском организацијом за културне односе. Културни односи су компонента међународних односа који се фокусирају на повезивање људи, али и успостављање веза између политичких представника и грађана, као и међу политичким представницима различитих земаља међусобно.

   

  IPA 2012 – пројекат Подршка Европске уније Правосудној академији, је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ. Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији. Резултати пројекта јесу разноврсни: 

  • олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије и усклађивање са ЕУ стандардима
  • унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука
  • унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије

   

  Савет Европе је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру. Република Србија чланица је Савета Европе од 2003. године, с тим што је Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода ратификована 4. марта 2004. године, од када и представља део унутрашњег правног поретка РС. Европски суд за људска права развио је праксу кроз своје тумачење одредаба Конвенције, те се право Конвенције и не може применити без познавања судске праксе тог Суда. Основни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан. Имајући у виду основну сврху Савета Европе – промоција основних људких права и слобода и промоција демократије, потпуно је оправдано што ће рад Националне мреже за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији у наредном периоду највише подржавати управо ова организација.

 • Базе судске праксе Европског суда за људска права у Стразбуру

  База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику e-Case

  е Case - база судских пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру на српском језику, која на прегледан начин приближава корисницима суштину приступа Европском суду за људска права и омогућава једноставну анализу пресуда и судске праксе ЕСЉП;

  Cross-reference - база унакрсних веза између чланова ЕКЉП и националног законодавства, систем за унакрсно повезивање домаћег законодавства с одговарајућим чланом Европске конвенције о људским правима, који омогућава да претрага почне од релевантних чланова националног законодавства.

  Апликације е-Case и Cross-reference треба да помогну и приближе конвенцијске стандарде судијама у току суђења и да омогуће да се носиоци правосудних функција што лакше сналазе у доступним изворима праксе Европског суда за људска права у Стразбуру.

  У оквиру пројекта ЕУ израђен је и Практичан водич за примену Европске конвенције у Републици Србији чија је сврха да на једном месту обједини доступне изворе судске праксе ЕСЉП, на основу којих ће правосудни органи стећи могућност да брзо и једноставно дођу до информација које су им потребне, како би приликом примене домаћег законодавства пружили ефикасну заштиту људских права.

  „Практичан водич за примену Европске конвенције у РС “ можете погледати и преузети са овог линка.

  Правосуна академија ће периодично ажурирати „Практичан водич за примену Европске конвенције“у циљу обезбеђивања правовремених информација корисницима својих услуга.

 • Представљање Националне мреже у судовима и тужилаштвима РС

  Галерија фотографија са одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину - Извор: Правосудна академија

   

  Видео изјава шефа канцеларије Савета Европе у Београду Тобијаса Флесенкемпера поводом одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину

 • Контакт

   

  За додатне информације у вези рада Националне мреже судија и тужилаца за примену  стандарда Евроспког суда за људска права у Републици Србији, можете се обратити електронском поштом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или путем телефона: +381 64 869 0296

  Контакт подаци за увоз у телефон
  Подаци за увоз контакта у телефонски именик
  QR Code скенер можете преузети овде

Cross-refference

e-Академија  - скуп апликација Правосудне академије


Cross-refference

Cross Reference  - повезује одредбе националних прописа са релевантним одредбама Европске конвенције о људским правимаCross-refference

 e-Case - База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику


Важни линкови


Представљање Националне мреже


Назад

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 16. новембра у сали Правосудне академије у Крагујевцу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл.3 Европске конвенције о људским правима. У складу са тим програмом, одржан је и семинар под називом “Методологија за спровођење у случајевима злостављања од стране полиције“.
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 16. новембра у сали Правосудне академије у Крагујевцу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл.3 Европске конвенције о људским правима. У складу са тим програмом, одржан је и семинар под називом “Методологија за спровођење у случајевима злостављања од стране полиције“.
 
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 11. октобра 2019. године, у просторијама Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Златибор, 24-25.09.2018

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудна академија је у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи -JUFREX“ у 2018. години наставила са организовањем обука за судије и тужиоце на тему слободе изражавања и медија.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.