Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и ЦИЛЦ -НИЗОЗЕМСKА- донатор МАТРА организовали су тренинг за предаваче на тему „Алтернативне санкције“ дана 3. и 4. марта 2020. године у Апелационом суду у Новом Саду у сали на III спрату.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Механизмом тужилаштва УН (Међународни резидуални механизам за кривичне судове), организовала је петодневну обуку, у периоду од 8. до 12. априла 2019. Године под називом: “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”. Обука је одржана у хотелу Москва у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Полагање испита почиње данас, 29. јуна, 2020. године у 09:00 сати, а завршава се у среду, 01. јула 2020. године. Као и ранијих година, кандидати ће полагати пред камерама, уз директан пренос на званичном Јутјуб каналу Правосудне академије.

Завршни испит VIII генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна до 01. јула, 2020. године, организује завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

 1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
 2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
 3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Просечна оцена корисника обуке осме генерације, била је....


Списак кандидата који полажу завршни испит VIII генерације

 1. Ива Панић
 2. Сара Ресимић
 3. Дејан Гашић
 4. Стефан Цвејић
 5. Марта Радошевић
 6. Милица Горавица
 7. Марија Скоко
 8. Данило Бабић
 9. Војислав Милићевић
 10. Емир Бећировић
 11. Никола Арсић
 12. Данило Леповић
 13. Богдан ЉубисавЉевић
 14. Ђорђе Ђелић
 15. Ана Гојгић
 16. Јелена Веселиновић
 17. Александра Рајновић
 18. Велибор Војводић
 19. Кристина Тадић
 20. Јелена Митровић
 21. Љиљана Станојковић
 22. Бојана Тасић
 23. Оливера Младеновић

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна, до 01. јула 2020. године, организовала је завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 17:00Снимци полагања завршног испита осме генерације корисника по данима

Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 17:00


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 13:30


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак полагања од 09:00 до 13:30


Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Осма генерација корисника почетне обуке спремна је за полагање завршног испита, који ће се одржати у периоду од 29. јуна до 01. јула 2020. Године у просторијама Правосудне академије у Београду (Улица Теразије бр. 41).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Линк: http://www.pars.rs

За правосудни систем Србије спремно је више од 30 кандидата, које је протеклих 30 месеци едуковала и практично припремала Правосудна академија, у складу са ЕУ стандардима

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији наставља програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку и овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији наставља програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку и овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.
 
 
ЗКП – доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија
Обуком су обухваћени и форензички техничари свих полицијских управа са територије Републике Србије на тему форензичке обраде лица места у складу са новоуспостављеном методологијом обављања поједних врста вештачења, која је проистекла као финални разултат Твининг пројекта под називом “Борба против организованог криминала, компонента 2“.
Ова потреба дефинисана је и у оквиру Препорука из извештаја експерата из форензичких центара у Висбадену и Минхену, а након имплементације поменутог пројекта.
Радионица је одржана 24. априла 2019.г. у хотелу „М“ у Београду а предавачи су били др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, др Наташа Радосављевић-Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику, Наташа Момчиловић и Јана Антонијевић, вештаци за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а и Ненад Аранитовић шеф Одсека за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС одржала је 11. септембра 2019. године, у Београду, у хотелу „Зира“, четврту овогодишњу радионицу у оквиру двогодишњег програма обуке јавних тужилаца и њихових заменика, усмерену на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. и 11. децембра организовала дводневни семинар под називом „Курс о увиђају саобраћајних незгода“ у Нишу, у просторијама Правосудне академије. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. и 11. децембра организовала дводневни семинар под називом „Курс о увиђају саобраћајних незгода“ у Нишу, у просторијама Правосудне академије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

13. маја 2019. године, у Radisson Collection Old Mill Hotel-у, у 10:15 часова, почела је конференција на тему "Међународна правна помоћ у кривичним стварима из перспективе заштите људских права"

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији


Правосудна академија је у оквиру пројекта“ Подршка Европске уније јачању капацитета Правосудне академије“ , 21.11.2017. године године, објавила јавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже.

Национална мрежа је основана у саставу од тридесет и једног судије и тужиоца, а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији.

Оснивање овакве врсте Мреже, значајно је за ширење праксеЕвропског суда за људска права у Стразбуру ( ЕСЉП) који је основан са циљем да штити права и слободе које се гарантујуКонвенцијом о људским правима

Национална мрежа, доприноси јачању заштите људских права, олакшава размену информација о судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру, доприноси заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права, чини је доступном судијама и тужиоцима и омогућава да се носиоци правосудних функција активно укључе у програме обуке Правосудне академије, која кључно доприноси промоцији улоге и значаја Националне мреже.

Подршка ЕУ Правосудној академији

Циљеви оснивања Националне мреже:

 • примена ЕУ стандарда судске заштите људских права у Републици Србији; 
 • обезбеђивање олакшаног приступа судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру;
 • унапређивање и усклађивање судске праксе у судовима РС са европским стандардима;
 • обезбеђивање олакшане размене информација судија и тужилаца о судској пракси суда у Стразбуру;
 • јачање заштите људских права у Републици Србији;
 • јачање и учвршћивање међународне сарадње и комуникације између судија и тужилаца

Активности Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

 • Чланови Националне мреже

  О избору чланова Националне мреже, која је конституисана 24.јануара 2018. године,
  одлучивала је комисија састављена од представника: Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Програмског савета Правосудне академије:

  Именовани чланови Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

  1. Александра Лековић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  2. Ана Лукић Видојковић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право 
  3. Ана Стаменић, судија, Виши суд у Новом Саду, кривично право
  4. Биљана Лепотић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  5. Биљана Николић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
  6. Боривоје Гајић, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право
  7. Весна Филиповић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
  8. Гордана Вељовић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
  9. Данијела Дукић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право *КООРДИНАТОР
  10. Драгана Марчетић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  11. Душан Дакић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  12. Ивана Марковић Радојевић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право,  *КООРДИНАТОР
  13. Ивана Миловановић, судија, Основни суд у Нишу, кривично право
  14. Ивана Павловић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
  15. Ивана Рамић, судија, Виши суд у Београду, кривично право
  16. Јелена Стевановић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
  17. Милица Златковић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
  18. Мр Милка Гајинов, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  19. Небојша Ђуричић, судија, Други основни суд у Београду, грађанско право
  20. Тања Павловић Недељковић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право *ЗАМЕНИК KООРДИНАТОРА
  21. Татјана Тодоровић, судија, Привредни суд у Крагујевцу, привредно право
  22. Снежана Марјановић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  23. Соња Симоновић Стојановић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
  24. Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Новом Саду, кривично право
  25. Зорица Грујин, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Вршцу, кривично право
  26. Јасмина Крштенић, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу, кривично право *КООРДИНАТОР
  27. Мр Јасмина Станковић, заменик јавног тужиоца, Апелационо јавно тужилаштво у Београду, упућена у РЈТ - кривично право
  28. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Београду, кривично право
  29. Оливера Пејак Прокеш, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право *КООРДИНАТОР
  30. Сања Костић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право
  31. Снежана Марић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
 • Састанци Националне мреже

  Први састанак Националне мреже - 24 - 25. јануар, 2018. године

  Други састанак Националне мреже - 4. мај, 2018. године

  Трећи састанак Националне мреже - 8. јун, 2018. године

   

  Четврти састанак Националне мреже - 24. мај, 2019. године

  Пети састанак Националне мреже - 26. септембар, 2019. године

   


  Галерија фотографија са 5. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

   

  Шести састанак Националне мреже - 26. новембар, 2019. године

   


  Галерија фотографија са 6. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

   

 • Семинари

  Први семинар Националне мреже - 25. и 26. октобар, 2018. године

   

  Галерија фотографија са првог семинара - Извор: Правосудна академија

   

  Други семинар Националне мреже - 26. и 27. новембар, 2018. године

   

  Галерија фотографија са другог семинара - Извор: Правосудна академија

 • Студијске посете

  Студијска посета 1

  У марту 2018. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку British Council-a, организована студијска посета Стразбуру.

  Галерија фотографија са прве студијске посете Стразбуру у марту 2018. године

   

  Студијска посета 2

  У априлу 2019. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку Савета Европе, организована друга студијска посета Стразбуру.

  Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.
  Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.

  Галерија фотографија са друге студијске посете Стразбуру у априлу 2019. године

 • Подршка Националној мрежи

  Активности Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда европског суда за људска права у Републици Србији су реализоване уз подршку међународних организација:

  British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије. Oтвара међународне прилике за људе из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. Градећи културне и друге утицаје, сматрају се водећом светском организацијом за културне односе. Културни односи су компонента међународних односа који се фокусирају на повезивање људи, али и успостављање веза између политичких представника и грађана, као и међу политичким представницима различитих земаља међусобно.

   

  IPA 2012 – пројекат Подршка Европске уније Правосудној академији, је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ. Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији. Резултати пројекта јесу разноврсни: 

  • олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије и усклађивање са ЕУ стандардима
  • унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука
  • унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије

   

  Савет Европе је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру. Република Србија чланица је Савета Европе од 2003. године, с тим што је Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода ратификована 4. марта 2004. године, од када и представља део унутрашњег правног поретка РС. Европски суд за људска права развио је праксу кроз своје тумачење одредаба Конвенције, те се право Конвенције и не може применити без познавања судске праксе тог Суда. Основни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан. Имајући у виду основну сврху Савета Европе – промоција основних људких права и слобода и промоција демократије, потпуно је оправдано што ће рад Националне мреже за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији у наредном периоду највише подржавати управо ова организација.

 • Базе судске праксе Европског суда за људска права у Стразбуру

  База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику e-Case

  е Case - база судских пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру на српском језику, која на прегледан начин приближава корисницима суштину приступа Европском суду за људска права и омогућава једноставну анализу пресуда и судске праксе ЕСЉП;

  Cross-reference - база унакрсних веза између чланова ЕКЉП и националног законодавства, систем за унакрсно повезивање домаћег законодавства с одговарајућим чланом Европске конвенције о људским правима, који омогућава да претрага почне од релевантних чланова националног законодавства.

  Апликације е-Case и Cross-reference треба да помогну и приближе конвенцијске стандарде судијама у току суђења и да омогуће да се носиоци правосудних функција што лакше сналазе у доступним изворима праксе Европског суда за људска права у Стразбуру.

  У оквиру пројекта ЕУ израђен је и Практичан водич за примену Европске конвенције у Републици Србији чија је сврха да на једном месту обједини доступне изворе судске праксе ЕСЉП, на основу којих ће правосудни органи стећи могућност да брзо и једноставно дођу до информација које су им потребне, како би приликом примене домаћег законодавства пружили ефикасну заштиту људских права.

  „Практичан водич за примену Европске конвенције у РС “ можете погледати и преузети са овог линка.

  Правосуна академија ће периодично ажурирати „Практичан водич за примену Европске конвенције“у циљу обезбеђивања правовремених информација корисницима својих услуга.

 • Представљање Националне мреже у судовима и тужилаштвима РС

  Галерија фотографија са одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину - Извор: Правосудна академија

   

  Видео изјава шефа канцеларије Савета Европе у Београду Тобијаса Флесенкемпера поводом одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину

 • Друге активности Националне мреже

  Онлајн - ХЕЛП курс Савета Европе на тему: Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима

  Галерија фотографија са онлајн курса Савета Европе - Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија

  Завршетак онлајн - ХЕЛП курса Савета Европе на тему: Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија

 • Контакт

   

  За додатне информације у вези рада Националне мреже судија и тужилаца за примену  стандарда Евроспког суда за људска права у Републици Србији, можете се обратити електронском поштом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или путем телефона: +381 64 869 0296

  Контакт подаци за увоз у телефон
  Подаци за увоз контакта у телефонски именик
  QR Code скенер можете преузети овде

Cross-refference

e-Академија  - скуп апликација Правосудне академије


Cross-refference

Cross Reference  - повезује одредбе националних прописа са релевантним одредбама Европске конвенције о људским правимаCross-refference

 e-Case - База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику


Важни линкови


Представљање Националне мреже


Назад

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 16. новембра у сали Правосудне академије у Крагујевцу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл.3 Европске конвенције о људским правима. У складу са тим програмом, одржан је и семинар под називом “Методологија за спровођење у случајевима злостављања од стране полиције“.
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 16. новембра у сали Правосудне академије у Крагујевцу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл.3 Европске конвенције о људским правима. У складу са тим програмом, одржан је и семинар под називом “Методологија за спровођење у случајевима злостављања од стране полиције“.
 
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 11. октобра 2019. године, у просторијама Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Златибор, 24-25.09.2018

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудна академија је у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи -JUFREX“ у 2018. години наставила са организовањем обука за судије и тужиоце на тему слободе изражавања и медија.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

 • 1
 • 2