Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ одржана обука „Судијске вештине 2 – Управљање предметима”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Данас је у организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ одржана обука „Судијске вештине 2 – Управљање предметима”.
 
 
Судијске вештине 2 – Управљање предметима”. - Извор: Правосудна академија

Обуци у Врховном касационом суду су присуствовале судије из кривичних одељења основних судова и судије првостепенци из кривичних одељења виших судова са територије београдске апелације.

Циљ обуке био је представљање резултата рада судова у 2018. години по питању решавања старих предмета и савладавања прилива, са освртом на планове за будући период, захтеве из Поглавља 23 и захтеве ЦЕПЕЈ-а за извештавањем.

Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији говорила је о решавању старих предмета и спречавању њиховог настанка, као и о управљању подацима и судској статистици, док је Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда презентовао начине за израду индивидуалног плана судија за решавање старих предмета.

 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Ниш, Нови Сад

Обуком Управљање предметима (Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета), која је одржана 5. априла 2019. године у Врховном касационом суду, завршена је серија обука Судијске вештине 2, посвећена судијама извршних одељења основних судова.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Ниш, Нови Сад
Обуком Управљање предметима (Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета), која је одржана 5. априла 2019. године у Врховном касационом суду, завршена је серија обука Судијске вештине 2, посвећена судијама извршних одељења основних судова.
 
 
Галерија фотографија са одржаних обука у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду - Извор: Правосудна академија 

Обука је орагнизована кроз заједничку сарадњу Правосудне академије и Пројекта “ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду”, чије се активности базирају на унапређењу методологије за праћење и поступање у старим предметима.

Обука за извршне судије организована је у четири апелациона центра - Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Београду, на којима је присуствовало 135 учесника, који су сам садржај као и реализацију обуке оценили јако високо.

Обука је реализована од стране судија Врховног касационог суда – Снежане Андрејевић и Божидара Вујичића, као и експерата на Пројекту - Марка Јовановића и Дарка Михајловића.

У току је спровођење другог циклуса обуке, која је организована кроз шест посебних сесија, за судије кривичних одељења основних судова и судије првостепенце кривичних одељења виших судова, док су обуке за судије грађанских одељења планиране за месец мај.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и тим пројекта под називом „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“ наставили су са организацијом обука на тему „Судијске вештине 2 – Управљање предметима“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и тим пројекта под називом „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“ наставили су са организацијом обука на тему „Судијске вештине 2 – Управљање предметима“.

Аутор: Правосудна академија

Пројекат “ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду” у сарадњи са Правосудном академијом организовао је неколико семинара за судије и административно особље у судовима за управљање предметима и рад Инфо-служби за алтернативно решавање спорова у судовима. Семинари су организовани преко Зум апликације.