Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Tim Srbije, u sastavu Brankica Todorović, Katarina Simin i Milica Mihić, korisnice početne obuke Prvosudne akademije, deveta generacija, predvođene mentorkom Mirjanom Golubović i sudijom Mirjanom Ilić, osvojile su drugo mesto u polufinalnoj grupi posvećenoj temi „Sudijska etika i profesionalno ponašanje“ u okviru THEMIS 2020 takmičenja koje organizuje Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN).

Autor: Pravosudna akademija

Polaznice obuke Pravosudne akademije Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić napisale su članak na temu: "Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa", koji je objavljen na UNODC veb-sajtu. Podsećamo, Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić, predvođene mentorkom Mirjanom Golubović i sudijom Mirjanom Ilić, osvojile su drugo mesto u polufinalnoj grupi posvećenoj temi „Sudijska etika i profesionalno ponašanje“ u okviru THEMIS 2020 takmičenja koje organizuje Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN). Osvajanjem drugog mesta u svojoj grupi, srpski tim ušao je u finale THEMIS 2020 takmičenja koje će se održati u onlajn formi početkom decembra 2020. godine.

Author: Judicial Academy
Location: Beograd

The Serbian team, composed of Brankica Todorović, Katarina Simin and Milica Mihić, beneficiaries of the initial training of the Judicial Academy, ninth generation, led by mentor Mirjana Golubović and Judge Mirjana Ilić, won second place in the semi-final group dedicated to "Judicial Ethics and Professional Conduct"  THEMIS COMPETITION 2020 organized by the European Judicial Training Network (EJTN).

Autor: Pravosudna akademija

THEMIStakmičenje okuplja timove koji predstavljaju pravosudne akademije svih država Evrope u okviru koga se svake godine nadmeću u kategorijama građansko, krivično, porodično pravo, sudijska etika i dostupnost pravdi. Cilj takmičenja je da okupi buduće sudije iz različitih evropskih zemalja u periodu dok prolaze obuku početnog nivoa kako bi im se omogućilo da među sobom podele zajedničke vrednosti, razmene nova iskustva kroz diskusije o evropskim i međunarodnim pravnim temama. Tim Srbije je, u konkurenciji 28 timova, osvojio prestižno drugo mesto na ovogodišnjem takmičenju. Diploma našem timu stigla je 10. decembra, na dan obeležavanja Svetskog dana ljudskih prava.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Тим Србије, у саставу Бранкица Тодоровић, Катарина Симин и Милица Михић, кориснице почетне обуке Првосудне академије, девета генерација, предвођене менторком Мирјаном Голубовић и судијом Мирјаном Илић, освојиле су друго место у полуфиналној групи посвећеној теми „Судијска етика и професионално понашање“ у оквиру THEMIS 2020 такмичења које организује Европска мрежа за едукацију судија (EJTN).

Аутор: Правосудна академија

Полазнице обуке Правосудне академије Бранкица Тодоровић, Kатарина Симин и Милица Михић написале су чланак на тему: "Право на приступ правди у Србији за време корона вируса", који је објављен на UNODC веб-сајту. Подсећамо, Бранкица Тодоровић, Kатарина Симин и Милица Михић, предвођене менторком Мирјаном Голубовић и судијом Мирјаном Илић, освојиле су друго место у полуфиналној групи посвећеној теми „Судијска етика и професионално понашање“ у оквиру THEMIS2020 такмичења које организује Европска мрежа за едукацију судија (EJTN). Освајањем другог места у својој групи, српски тим ушао је у финале THEMIS 2020 такмичења које ће се одржати у онлајн форми почетком децембра 2020. године.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Бранкица Тодоровић, Kатарина Симин и Милица Михић, кориснице почетне обуке девете генерације Правосудне акдемије, предвођене менторком, судијом Врховног касационог суда, Биљаном Синановић, представљаће Србију у финалу THEMIS такмичења, које ће се ове године одржати од 7-9 децембра, у онлине формату, због панедмије COVID-19.

Аутор: Правосудна академија

Полазнице девете генерације Милица Михић, Катарина Симин и Бранкица Тодоровић, предвођене менторком Биљаном Синановић, судијом Врховног касационог суда, освојиле су друго место у финалу THEMIS 2020 такмичења које организује Европска мрежа за едукацију судија (EJTN). Финале такмичења је одржано од 7. до 9. децембра.

Аутор: Правосудна академија

THEMISтакмичење окупља тимове који представљају правосудне академије свих држава Европе у оквиру кога се сваке године надмећу у категоријама грађанско, кривично, породично право, судијска етика и доступност правди. Циљ такмичења је да окупи будуће судије из различитих европских земаља у периоду док пролазе обуку почетног нивоа како би им се омогућило да међу собом поделе заједничке вредности, размене нова искуства кроз дискусије о европским и међународним правним темама. Тим Србије је, у конкуренцији 28 тимова, освојио престижно друго место на овогодишњем такмичењу. Диплома нашем тиму стигла је 10. децембра, на дан обележавања Светског дана људских права.