Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и пројекат „ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду“ организовали су 14. марта 2019. године у Апелационом суду у Новом Саду обуку под називом „Судијске вештине 2 – управљање предметима”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија и пројекат „ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду“ организовали су 14. марта 2019. године у Апелационом суду у Новом Саду обуку под називом „Судијске вештине 2 – управљање предметима”.
 
 
 
Судијске вештине 2 – управљање предметима - Извор: Правосудна академија
Обука је била намењена судијама извршних одељења основних судова са територије новосадске апелације а том приликом су обрађене следеће теме:
  • Решавање старих предмета и спречавање њиховог настанка
  • Управљање подацима – како се чита судска статистика
  • Индивидуални план судије за смањење броја старих предмета

Предавачи на овој обуци су били Божидар Вујичић судија Врховног касационог суда и Снежана Андрејевић судија Врховног касационог суда у пензији.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и тим пројекта „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“ 29. марта 2019. године организовали су обуку „Судијске вештине 2 – Управљање предметима“ у Апелационом суду у Нишу.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Правосудна академија и тим пројекта „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“ 29. марта 2019. године организовали су обуку „Судијске вештине 2 – Управљање предметима“ у Апелационом суду у Нишу.
 
 
Судијске вештине 2 – Управљање предметима - Извор: Правосудна академија
Обуци су присуствовале судије основних судова са територије нишке апелације.
Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
  • Решавање старих предмета и спречавање њиховог настанка
  • Управљање подацима – како се чита судска статистика
  • Индивидуални план судије за смањење броја старих предмета

Предавач на овој обуци била је Снежана Андрејевић судија Врховног касационог суда у пензији.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 15. марта 2019. године у сарадњи са Светском банком организовала једнодневни семинар  на тему „Уредност и законитост унапред припремљеног плана за реорганизацију".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Правосудна академија је 15. марта 2019. године у сарадњи са Светском банком организовала једнодневни семинар  на тему „Уредност и законитост унапред припремљеног плана за реорганизацију".
 
 
Једнодневни семинар „Уредност и законитост унапред припремљеног плана за реорганизацију" - Извор: Правосудна академија
Семинар је организован за судије и судијске помоћнике привредних судова са територије нишке апелације.
Након кратког уводног разматрања представљене су хипотетичке ситуације и презентације унапред припремљеног плана реорганизације.
Други део семинара је био организован као радионица на којој су учесницима подељени задаци са конкретним случајевима из праксе уз изношење проблема са којима се сусрећу судије привредних судова.
Предавачи на овој обуци биле су Душка Илић и Татјана Ђурица судије Привредног апелационог суда.