Аутор: Правосудна академија
Локација: Скопље
Извор: Правосудна академија

Сарадници на заједничком пројекту Европске уније и Савета Европе под називом „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ (ЏУФРЕКС) су 18. и 19. октобра у Скопљу организовали регионалну конференцију за судије, тужиоце и адвокате. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је 30. новембра 2018. године у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у примени Закона о парничном поступку“ - активности судије у руковођењу поступком.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је 30. новембра 2018. године у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у примени Закона о парничном поступку“ - активности судије у руковођењу поступком.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Златибор, 24-25.09.2018

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудна академија је у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи -JUFREX“ у 2018. години наставила са организовањем обука за судије и тужиоце на тему слободе изражавања и медија.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 26. и 27. септембра 2019. у сали Апелационог суда у Новом Саду организовала обуку „Специјализација из области права детета“. Обуци су присуствовале судије са подручја новосадске апелације (новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 18. септембра 2020. године у Апелационом суду у Нишу организовала обуку из области грађанског права, под називом „Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Светском банком, 19. октобра у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у погледу плана реорганизације“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Светском банком, 19. октобра у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у погледу плана реорганизације“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је по редовном Програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника 20. септембра 2019. године, у сали Правосудне академије у Нишу, одржала једнодневну обуку на тему „Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је по редовном програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника 27. септембра 2019. године, у хотелу Крагујевац, одржала једнодневну обуку на тему „Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је по редовном програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника 4. октобра 2019. године, у сали Aпeлaциoнoг судa у Нoвoм Сaдунa пeтoм спрaту, одржала једнодневну обуку на тему „Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је у Новом Саду 29. марта 2019. у Апелационом суду у Новом Саду, организовала обуку под називом „Стицање посебних знања из области права детета“.
 

Стицање посебних знања из области права детета - Извор: Правосудна академија
Обука је организована за судије грађанских одељења са територије новосадске апелације а теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
  • Припрема детета за суд и улога суда у припреми детета за суд
  • Саслушање детета
  • Слободно изражавање мишљења детета на суду - формирање и изражавање мишљења, вредновање мишљења, комуникација са дететом
  • Предаја и одузимање малолетног детета - процес планирања поступка и процена најбољег интереса детета

Предавачи на овој обуци су биле Љиљана Марковић дечији педагог и Микаина Стевановић специјални педагог.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и пројекат „ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду“ организовали су 14. марта 2019. године у Апелационом суду у Новом Саду обуку под називом „Судијске вештине 2 – управљање предметима”.