Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je 24. мaja 2019. године, пo редовном програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника привредних судова, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Недопустивост извршења“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je 24. мaja 2019. године, пo редовном програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника привредних судова, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Недопустивост извршења“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Дана 18. септембра 2020. године, Правосудна академија организује специјализовану обуку за судије, по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су  у петак 6.12.2019. године, у хотелу Крагујевац, одржали трећу по реду обуку ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 5. 12.2019. у Хотелу „Амбасадор“ у Нишу и 6.12.2019. у просторијама Правосудне академије у Нишу одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су  у петак 6.12.2019. у хотелу Путник у Новом Саду одржали обуку ,,Дисциплинска одговорност судија “.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас, 25.9.2019. године, је у Правосудној академији у Београду одржана прва од планираних 50 обука из области дисциплинскe одговорности судија у организацији Правосудне академије и Високог савета судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 „ЕУ за Србију - Подршка Високом савету судства“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

14. маја 2019. године, у Хотелу HYATT одржан је округли сто на тему „Ефикасно и правично извршење: хармонизација праксе кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 01. априла 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ организовала једнодневну обуку под називом „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у библиотеци Правосудне академије у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је 01. априла 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ организовала једнодневну обуку под називом „Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у библиотеци Правосудне академије у Београду.
 
 
Основна обука ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача - Извор: Правосудна академија
Обуци су присуствовале судије Апелационог, Вишег и Основних судова из Београда.
Предавачи на овој обуци су били Снежана Андрејевић члан радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача и Јелена Стевановић судија Апелационог суда у Београду, као и Драгана Матовић, Милан Павлица и Душко Ковачевић из организације „Пиштаљка“.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна Академија је у сарадњи са ОЕБС-ом у оквиру пројекта „Подршка праћењу домаћих суђења за ратне злочине (фаза 2)" организовала семинар под називом "Поступање са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина". Семинар је одржан 21. фебруара 2019. године у хотелу „Москва” у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна Академија је у сарадњи са ОЕБС-ом у оквиру пројекта „Подршка праћењу домаћих суђења за ратне злочине (фаза 2)" организовала семинар под називом "Поступање са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина". Семинар је одржан 21. фебруара 2019. године у хотелу „Москва” у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Делегација судија Врховног народног суда Народне Републике Кине, коју предводи врховни судија и председник тог суда Zhou Qiang, посетила је данас Правосудну академију Републике Србије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Зрењанин

У светлу обележавања 70 година од оснивања Савета Европе и у циљу јачања капацитета судија и јавних тужилаца на националном нивоу у примени највиших стандарда људских права у пракси и свакодневном поступању, Правосудна академија и канцеларија Савета Европе у Београду су одржале 13. децембра 2019. године заједнички скуп у великој сали у Вишем суду у Зрењанину.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт, дана 24. и 25. септембра 2020. године у хотелу Шератон у Новом Саду организовала обуку за судије прекршајних судова на тему: „Прекршаји у области јавних набавки“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт, дана 1. и 2. октобра 2020. године у хотелу Њу Сити у Нишу организовала дводневну обуку за судије прекршајних судова са територије нишке апелације на тему: „Прекршаји у области јавних набавки“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија реализовала је 19. јуна 2018. године у просторијама Правосудне академије у Београду, једнодневну обуку за судије и заменике тужилаца на тему примене новог Закона о спречавању насиља у породици.
Аутор: Правосудна академија

Водећи се принципом најбољег интереса детета, унапређењем положаја права детета у парничном поступку и залагањем за поштовање и пуну примену стандарда УН, СЕ и ЕУ у области права детета, неопходно је да носиоци судијске функције разумеју концепт права детета, да га интегришу у свој рад и да буду сензибилисани за креирање, реализацију, праћење и евалуацију политика за децу и по мери детета. У том контексту, Правосудна академијa је у сарадњи са организацијом UNICEFзапочела реализацију пројекта под називом „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“.