Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС организује први циклус основне обуке на тему „Еколошко право“ у Нишу.  Ова обука се састоји из четири дела, а намењена је судиjама и судиjским пoмoћницима приврeдних судoвa у Нишу, Зajeчaру и Лeскoвцу, кao и зaмeницима oснoвног jaвног тужиoцa сa тих пoдручjа кojи пoступajу у oвoj мaтeриjи. 

Завршни испит VIII генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна до 01. јула, 2020. године, организује завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

 1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
 2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
 3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Просечна оцена корисника обуке осме генерације, била је....


Списак кандидата који полажу завршни испит VIII генерације

 1. Ива Панић
 2. Сара Ресимић
 3. Дејан Гашић
 4. Стефан Цвејић
 5. Марта Радошевић
 6. Милица Горавица
 7. Марија Скоко
 8. Данило Бабић
 9. Војислав Милићевић
 10. Емир Бећировић
 11. Никола Арсић
 12. Данило Леповић
 13. Богдан ЉубисавЉевић
 14. Ђорђе Ђелић
 15. Ана Гојгић
 16. Јелена Веселиновић
 17. Александра Рајновић
 18. Велибор Војводић
 19. Кристина Тадић
 20. Јелена Митровић
 21. Љиљана Станојковић
 22. Бојана Тасић
 23. Оливера Младеновић

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна, до 01. јула 2020. године, организовала је завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 17:00Снимци полагања завршног испита осме генерације корисника по данима

Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 17:00


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 13:30


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак полагања од 09:00 до 13:30


Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Осма генерација корисника почетне обуке спремна је за полагање завршног испита, који ће се одржати у периоду од 29. јуна до 01. јула 2020. Године у просторијама Правосудне академије у Београду (Улица Теразије бр. 41).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Линк: http://www.pars.rs

За правосудни систем Србије спремно је више од 30 кандидата, које је протеклих 30 месеци едуковала и практично припремала Правосудна академија, у складу са ЕУ стандардима

Зорана Делибашић

Судија Врховног касационог суда и члан Програмског савета Правосудне академије


Назад

Судија Врховног касационог суда - радна биографија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

У Апелационом суду у Нишу, дана 7. октобра 2019. године у организацији Правосудне академије, а уз подршку УСАИД пројекта владавине права и Министарства правде Републике Србије, одржана је обука поводом измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу који почиње да се примењује 1. јануара 2020. године. Обуци су присуствовале судије привредних, виших и основних судова са територије нишке апелације, као и јавни извршитељи.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На Институту за криминолошка и социолошка истраживања, данас је у организацији Правосудне академије, уз подршку УСАИД пројекта Владавине права и Министарства правде Републике Србије, одржана прва од десет предвиђених обука намењених судијама и јавним извршитељима, поводом измењеног правног оквира у области извршења и обезбеђења који почиње да се примењује  1. јануара 2020. године.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. децембра 2018. године, у просторијама Академије у Београду, реализовала једнодневни семинар за судије и судијске помоћнике прекршајних судова на тему: „Израда првостепених одлука из прекршајне материје.“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. децембра 2018. године, у просторијама Академије у Београду, реализовала једнодневни семинар за судије и судијске помоћнике прекршајних судова на тему: „Израда првостепених одлука из прекршајне материје.“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 18. фебруара 2019. године у хотелу „Парк" у Новом Саду, организовала једнодневни семинар за судије и судијске помоћнике до 6 година судијског стажа. Тема семинара је била: Израда првостепених одлука из прекршајне материје.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 18. фебруара 2019. године у хотелу „Парк" у Новом Саду, организовала једнодневни семинар за судије и судијске помоћнике до 6 година судијског стажа. Тема семинара је била: Израда првостепених одлука из прекршајне материје.

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд
Извор: Министарство правде

Коначно је дошло време да се унапреди питање положаја судија прекршајних судова и нема оправданих аргумената да се њихови статус и плате разликују од судија основних судова, истакла је данас министарка правде Нела Кубуровић на затварању Годишње конференције судија прекршајних судова Републике Србије и судија Прекршајног апелационог суда.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. и 11. децембра организовала дводневни семинар под називом „Курс о увиђају саобраћајних незгода“ у Нишу, у просторијама Правосудне академије. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. и 11. децембра организовала дводневни семинар под називом „Курс о увиђају саобраћајних незгода“ у Нишу, у просторијама Правосудне академије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Дводневни курс о увиђају саобраћајних незгода за јавне тужиоце, судије, полицијске службенике и друга стручна лица која раде на пословима увиђаја саобраћајних незгода је одржан у Правосудној академији у Београду 25. и 26. 02. 2019. године.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Панчево

Дводневни курс о увиђају саобраћајних незгода за јавне тужиоце, судије, полицијске службенике и друга стручна лица која раде на пословима увиђаја саобраћајних незгода је одржан у сали Вишег суда у Панчеву 01. и 02. 04. 2019. године.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Панчево
Дводневни курс о увиђају саобраћајних незгода за јавне тужиоце, судије, полицијске службенике и друга стручна лица која раде на пословима увиђаја саобраћајних незгода је одржан у сали Вишег суда у Панчеву 01. и 02. 04. 2019. године.
 
 
Курс о увиђају саобраћајних незгода - Извор: Правосудна академија
Предавачи су били:
Проф. др Крсто Липовац дипл.инж. саобраћаја и проф.др Милан Вујанић дипл.инж. саобраћаја из Саoбраћајног факултета у Београду, доц. др Миладин Нешић дипл.инж.саобраћаја из Криминалистичко-полицијске академије Београд и др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Дводневни курс о увиђају саобраћајних незгода за јавне тужиоце, судије, полицијске службенике и друга стручна лица која раде на пословима увиђаја саобраћајних незгода је одржан у Правосудној академији у Београду 25. и 26. 02. 2019. године.
 
 
 
Курс о увиђају саобраћајних незгода - Извор: Правосудна академија
Предавачи су били:
Проф. др Крсто Липовац дипл.инж. саобраћаја и проф.др Милан Вујанић дипл.инж. саобраћаја из Саoбраћајног факултета у Београду, доц. др Миладин Нешић дипл.инж.саобраћаја из Криминалистичко-полицијске академије Београд и др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.
 

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији


Правосудна академија је у оквиру пројекта“ Подршка Европске уније јачању капацитета Правосудне академије“ , 21.11.2017. године године, објавила јавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже.

Национална мрежа је основана у саставу од тридесет и једног судије и тужиоца, а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији.

Оснивање овакве врсте Мреже, значајно је за ширење праксеЕвропског суда за људска права у Стразбуру ( ЕСЉП) који је основан са циљем да штити права и слободе које се гарантујуКонвенцијом о људским правима

Национална мрежа, доприноси јачању заштите људских права, олакшава размену информација о судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру, доприноси заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права, чини је доступном судијама и тужиоцима и омогућава да се носиоци правосудних функција активно укључе у програме обуке Правосудне академије, која кључно доприноси промоцији улоге и значаја Националне мреже.

Подршка ЕУ Правосудној академији

Циљеви оснивања Националне мреже:

 • примена ЕУ стандарда судске заштите људских права у Републици Србији; 
 • обезбеђивање олакшаног приступа судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру;
 • унапређивање и усклађивање судске праксе у судовима РС са европским стандардима;
 • обезбеђивање олакшане размене информација судија и тужилаца о судској пракси суда у Стразбуру;
 • јачање заштите људских права у Републици Србији;
 • јачање и учвршћивање међународне сарадње и комуникације између судија и тужилаца

Активности Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

 • Чланови Националне мреже

  О избору чланова Националне мреже, која је конституисана 24.јануара 2018. године,
  одлучивала је комисија састављена од представника: Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Програмског савета Правосудне академије:

  Именовани чланови Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

  1. Александра Лековић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  2. Ана Лукић Видојковић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право 
  3. Ана Стаменић, судија, Виши суд у Новом Саду, кривично право
  4. Биљана Лепотић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  5. Биљана Николић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
  6. Боривоје Гајић, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право
  7. Весна Филиповић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
  8. Гордана Вељовић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
  9. Данијела Дукић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право *КООРДИНАТОР
  10. Драгана Марчетић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  11. Душан Дакић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  12. Ивана Марковић Радојевић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право,  *КООРДИНАТОР
  13. Ивана Миловановић, судија, Основни суд у Нишу, кривично право
  14. Ивана Павловић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
  15. Ивана Рамић, судија, Виши суд у Београду, кривично право
  16. Јелена Стевановић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
  17. Милица Златковић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
  18. Мр Милка Гајинов, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
  19. Небојша Ђуричић, судија, Други основни суд у Београду, грађанско право
  20. Тања Павловић Недељковић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право *ЗАМЕНИК KООРДИНАТОРА
  21. Татјана Тодоровић, судија, Привредни суд у Крагујевцу, привредно право
  22. Снежана Марјановић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
  23. Соња Симоновић Стојановић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
  24. Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Новом Саду, кривично право
  25. Зорица Грујин, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Вршцу, кривично право
  26. Јасмина Крштенић, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу, кривично право *КООРДИНАТОР
  27. Мр Јасмина Станковић, заменик јавног тужиоца, Апелационо јавно тужилаштво у Београду, упућена у РЈТ - кривично право
  28. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Београду, кривично право
  29. Оливера Пејак Прокеш, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право *КООРДИНАТОР
  30. Сања Костић, судија, Виши суд у Нишу, грађанско право
  31. Снежана Марић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право
 • Састанци Националне мреже

  Први састанак Националне мреже - 24 - 25. јануар, 2018. године

  Други састанак Националне мреже - 4. мај, 2018. године

  Трећи састанак Националне мреже - 8. јун, 2018. године

   

  Четврти састанак Националне мреже - 24. мај, 2019. године

  Пети састанак Националне мреже - 26. септембар, 2019. године

   


  Галерија фотографија са 5. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

   

  Шести састанак Националне мреже - 26. новембар, 2019. године

   


  Галерија фотографија са 6. састанка Националне мреже у канцеларији Савета Европе у Београду

   

 • Семинари

  Први семинар Националне мреже - 25. и 26. октобар, 2018. године

   

  Галерија фотографија са првог семинара - Извор: Правосудна академија

   

  Други семинар Националне мреже - 26. и 27. новембар, 2018. године

   

  Галерија фотографија са другог семинара - Извор: Правосудна академија

 • Студијске посете

  Студијска посета 1

  У марту 2018. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку British Council-a, организована студијска посета Стразбуру.

  Галерија фотографија са прве студијске посете Стразбуру у марту 2018. године

   

  Студијска посета 2

  У априлу 2019. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку Савета Европе, организована друга студијска посета Стразбуру.

  Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.
  Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.

  Галерија фотографија са друге студијске посете Стразбуру у априлу 2019. године

 • Подршка Националној мрежи

  Активности Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда европског суда за људска права у Републици Србији су реализоване уз подршку међународних организација:

  British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије. Oтвара међународне прилике за људе из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. Градећи културне и друге утицаје, сматрају се водећом светском организацијом за културне односе. Културни односи су компонента међународних односа који се фокусирају на повезивање људи, али и успостављање веза између политичких представника и грађана, као и међу политичким представницима различитих земаља међусобно.

   

  IPA 2012 – пројекат Подршка Европске уније Правосудној академији, је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ. Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији. Резултати пројекта јесу разноврсни: 

  • олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије и усклађивање са ЕУ стандардима
  • унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука
  • унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије

   

  Савет Европе је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру. Република Србија чланица је Савета Европе од 2003. године, с тим што је Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода ратификована 4. марта 2004. године, од када и представља део унутрашњег правног поретка РС. Европски суд за људска права развио је праксу кроз своје тумачење одредаба Конвенције, те се право Конвенције и не може применити без познавања судске праксе тог Суда. Основни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан. Имајући у виду основну сврху Савета Европе – промоција основних људких права и слобода и промоција демократије, потпуно је оправдано што ће рад Националне мреже за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији у наредном периоду највише подржавати управо ова организација.

 • Базе судске праксе Европског суда за људска права у Стразбуру

  База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику e-Case

  е Case - база судских пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру на српском језику, која на прегледан начин приближава корисницима суштину приступа Европском суду за људска права и омогућава једноставну анализу пресуда и судске праксе ЕСЉП;

  Cross-reference - база унакрсних веза између чланова ЕКЉП и националног законодавства, систем за унакрсно повезивање домаћег законодавства с одговарајућим чланом Европске конвенције о људским правима, који омогућава да претрага почне од релевантних чланова националног законодавства.

  Апликације е-Case и Cross-reference треба да помогну и приближе конвенцијске стандарде судијама у току суђења и да омогуће да се носиоци правосудних функција што лакше сналазе у доступним изворима праксе Европског суда за људска права у Стразбуру.

  У оквиру пројекта ЕУ израђен је и Практичан водич за примену Европске конвенције у Републици Србији чија је сврха да на једном месту обједини доступне изворе судске праксе ЕСЉП, на основу којих ће правосудни органи стећи могућност да брзо и једноставно дођу до информација које су им потребне, како би приликом примене домаћег законодавства пружили ефикасну заштиту људских права.

  „Практичан водич за примену Европске конвенције у РС “ можете погледати и преузети са овог линка.

  Правосуна академија ће периодично ажурирати „Практичан водич за примену Европске конвенције“у циљу обезбеђивања правовремених информација корисницима својих услуга.

 • Представљање Националне мреже у судовима и тужилаштвима РС

  Галерија фотографија са одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину - Извор: Правосудна академија

   

  Видео изјава шефа канцеларије Савета Европе у Београду Тобијаса Флесенкемпера поводом одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину

 • Контакт

   

  За додатне информације у вези рада Националне мреже судија и тужилаца за примену  стандарда Евроспког суда за људска права у Републици Србији, можете се обратити електронском поштом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или путем телефона: +381 64 869 0296

  Контакт подаци за увоз у телефон
  Подаци за увоз контакта у телефонски именик
  QR Code скенер можете преузети овде

Cross-refference

e-Академија  - скуп апликација Правосудне академије


Cross-refference

Cross Reference  - повезује одредбе националних прописа са релевантним одредбама Европске конвенције о људским правимаCross-refference

 e-Case - База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику


Важни линкови


Представљање Националне мреже


Назад