Admission exam for judicial trainees


Министарство правде Републике Србије је 15. Децембра 2017. Године у „Службеном гласнику РС“, број 112/17 огласило јавни конкурс за попуњавање радних места судијских и тужилачких приправника.

Овим јавним конкурсом, обухваћени су судови и тужилаштва широм Републике Србије који примају приправнике укључујући и број расположивих слободних места по сваком од судова односно тужилаштава.

На основу члана 8 „Правилника о поступку пријема судијских приправника“, као и „Правилника о поступку пријема тужилачких приправника“ (Сл.гласник бр 92/2017), донетих 12. Октобра 2017 године, пријемне испите спроводи Правосудна академија, а у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је донео Управни одбор Правосудне академије  дана 8.11.2017. године

Правосудна академија ће убудуће, на овој страни сајта, постављати све информације, вести, потребна документа и сл. како би судови, тужилаштва и кандидати који ће конкурисати за полагање испита, имали све потребне, благовремене и валидне информације везане за полагање најављених испита!

Контакт адреса намењена комуникацији са судовима: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ објављена дана 25.06.2018.

У складу са чланом 16. Правилника о поступку пријема судијских приправника ("Сл. гласник РС", бр. 92/2017) достављене су ранг листе кандидата према успеху на пријемном испиту које су прослеђене надлежним судовима на дан 25.06.2018

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ


УВИД У ТЕСТ И ПРИГОВОР НА БРОЈ БОДОВА

Кандидат, има право увида у свој тест. Увид у тест могуће је остварити на два начина:

  • Личним доласком у Правосудну академију, на адреси Теразије бр. 41, Београд (у временском року сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или
  • Слањем скенираног теста кандидату

Кандидат може захтевати да му се тест достави електронском поштом. Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста скенира потврду о предаји теста.

Захтев се упућује на адресу електронске поште Академије и то:
за кандидате који су полагали испит за судијске приправнике на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образац за приговор можете преузети ОВДЕ


ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ - ОБАВЕШТЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Поштовани кандидати,

Након прикупљања, обраде и корекције свих података које сте оставили у судовима приликом пријаве на конкурс које је огласило Министарство правде – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА(„Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године).

Правосудна академија је утврдила: 
Испит за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ биће одржан 05.06.2018. године
са почетком одржавања испита у 11.00 часова

Кандидати су дужни да, ради утврђивања идентитета, буду испред просторије у којој се полаже испит, најмање 45 минута пре почетка одржавања испита. Кандидати су дужни да са собом понесу јавну исправу са фотографијом, ради утврђивања идентитета. Након извршене идентификације, кандидат добија идентификациони образац.

Листе кандидата, који су аплицирали за место „судијски приправник“ можете погледати на линковима дефинисаним испод места полагања:

Место полагања Београд – Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67
Место полагања Крагујевац – Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића 1
Место полагања Ниш – Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11
Место полагања Нови Сад – Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1

Молимо Вас да пажљиво погледате листе креиране по Вашим исказаним жељама о месту полагања испита. Важно је да пронађете своје име, средње име и презиме, одабрано место полагања испита и списак судова где сте аплицирали, те да проверите све наведене податке о себи који су објављени као јавно доступни.

Ово је неопходно, како бисмо били сигурни да су подаци унети у базу података Правосудне академије исправни и креирали персонализоване испитне пријаве.

Уколико кандидат уочи недостатак или неисправност у подацима, потребно је да о томе обавести Правосудну академију путем електронске поште, на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Листе кандидата према изабраном месту полагања:


Сви канидати ће приликом тестирања, поред теста, добити и УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ


ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Због великог интересовања након објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА и објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА, обратило нам се мноштво кандидата са разним питањима.

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Такође, треба нагласити да, према донетим правилницима, Правосудна академија је у обавези да организуј пријемни испит.

1. Табеле које кандидати могу видети на нашем сајту, намењене су судовима и тужилаштвима као форма уноса потребних података Правосудној академији о кандидатима, а за потребе квалитетног и успешног евидентирања кандидата у циљу ефикасног спровођења теста.

2. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији пријаве, документа и сл. нити аплицирају за полагање испита преко Правосудне академије. Кандидати подносе пријаве, и сва потребна документа искључиво судовима и/или тужилаштвима која се налазе на списку оглашених ЈАВНИХ КОНКУРСА.

3. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији просечну оцену на основним студијама, већ у склопу пријаве и потребних докумената ту информацију презентују судовима и/или тужилаштвима.

4.Правосудна академија није прописала никакву званичну пријавну форму намењену кандидатима – Тачка 2. Такође, Правосудна академија не прибавља никакве доказе о валидности документације кандидата, јер је то у надлежности судова односно тужилаштва. Све информације, потребне Правосудној академији, доставиће судови и тужилаштва по завршетку конкурса, код којих су кандидати аплицирали.

5. Правосудна академија не одлучује о могућностима додатних бодова по било ком основу, што је дефинисано Законом и правилницима које је донело Министарство, где је између осталог јасно и недвосмислено дефинисан начин бодовања и оцењивања кандидата.

6. Потребни детаљи око конкурисања налазе се на сајту Министарства Правде: https://www.mpravde.gov.rs/vest/17516/javni-konkurs-za-popunjavanje-radnih-mesta-sudijskih-i-tuzilackih-pripravnika-.php

Кандидати МОГУ конкурисати и за МЕСТО СУДИЈСКОГ и за МЕСТО ТУЖИЛАЧКОГ ПРИПРАВНИКА, с тим, да су дужни да сваком суду и/или тужилаштву назначе у којим су све судовима/ тужилаштвима аплицирали за радно место приправника. Уколико конкуришу и за тужилаштво и за суд у том случају полажу тест и за суд и за тужилаштво.

Датум одржавања пријемног испита БИЋЕ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНИ НА СТРАНИ САЈТА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ, резервисаној управо за потребе информисања кандидата и одржавање наведених испита.

ВАЖНА НАПОМЕНА: 
Правосудна академија НЕ ОБЈАВЉУЈЕ, нити ће објављивати, било какве званичне информације, посебно о наведеним испитима, ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА!

Молимо вас, да све информације до којих дођете на овај начин, најпре проверите на нашем сајту Regulations on the procedure for admission of judicial and prosecutorial trainees

Graduate exam program for judicial and prosecutorial trainees

Admission exam for prosecutors trainees

Prijemni ispit za sudijske pripravnike


Ministarstvo pravde Republike Srbije je 15. Decembra 2017. Godine u „Službenom glasniku RS“, broj 112/17 oglasilo javni konkurs za popunjavanje radnih mesta sudijskih i tužilačkih pripravnika.

Ovim javnim konkursom, obuhvaćeni su sudovi i tužilaštva širom Republike Srbije koji primaju pripravnike uključujući i broj raspoloživih slobodnih mesta po svakom od sudova odnosno tužilaštava.

Na osnovu člana 8 „Pravilnika o postupku prijema sudijskih pripravnika“, kao i „Pravilnika o postupku prijema tužilačkih pripravnika“ (Sl.glasnik br 92/2017), donetih 12. Oktobra 2017 godine, prijemne ispite sprovodi Pravosudna akademija, a u skladu sa Programom prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike koji je doneo Upravni odbor Pravosudne akademije  dana 8.11.2017. godine

Pravosudna akademija će ubuduće, na ovoj strani sajta, postavljati sve informacije, vesti, potrebna dokumenta i sl. kako bi sudovi, tužilaštva i kandidati koji će konkurisati za polaganje ispita, imali sve potrebne, blagovremene i validne informacije vezane za polaganje najavljenih ispita!

Kontakt adresa namenjena komunikaciji sa sudovima:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


RANG LISTA KANDIDATA ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE objavljena dana 25.06.2018.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o postupku prijema sudijskih pripravnika ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017) dostavljene su rang liste kandidata prema uspehu na prijemnom ispitu koje su prosleđene nadležnim sudovima na dan 25.06.2018.

RANG LISTA KANDIDATA ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE


UVID U TEST I PRIGOVOR NA BROJ BODOVA

Kandidat, ima pravo uvida u svoj test. Uvid u test moguće je ostvariti na dva načina:

  • Ličnim dolaskom u Pravosudnu akademiju, na adresi Terazije br. 41, Beograd (u vremenskom roku svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova), ili
  • Slanjem skeniranog testa kandidatu

Kandidat može zahtevati da mu se test dostavi elektronskom poštom. Kandidat je dužan da u zahtevu za dostavljanje testa skenira potvrdu o predaji testa.

Zahtev se upućuje na adresu elektronske pošte Akademije i to:
za kandidate koji su polagali ispit za sudijske pripravnike na adresu Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Obrazac za prigovor možete preuzeti OVDE


POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE - OBAVEŠTENjA ZA KANDIDATE

Poštovani kandidati,

Nakon prikupljanja, obrade i korekcije svih podataka koje ste ostavili u sudovima prilikom prijave na konkurs koje je oglasilo Ministarstvo pravde JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA („Službeni glasnik RS”, broj 112/17 od 15.12.2017. godine).

Pravosudna akademija je utvrdila: 
Ispit za SUDIJSKE PRIPRAVNIKE biće održan 05.06.2018. godine
sa početkom održavanja ispita u 11.00 časova

Kandidati su dužni da, radi utvrđivanja identiteta, budu ispred prostorije u kojoj se polaže ispit, najmanje 45 minuta pre početka održavanja ispita. Kandidati su dužni da sa sobom ponesu javnu ispravu sa fotografijom, radi utvrđivanja identiteta. Nakon izvršene identifikacije, kandidat dobija identifikacioni obrazac.

Liste kandidata, koji su aplicirali za mesto „sudijski pripravnik“ možete pogledati na linkovima definisanim ispod mesta polaganja:

Mesto polaganja Beograd – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67
Mesto polaganja Kragujevac – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića 1
Mesto polaganja Niš – Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Trg kralja Aleksandra 11
Mesto polaganja Novi Sad – Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 1

Molimo Vas da pažljivo pogledate liste kreirane po Vašim iskazanim željama o mestu polaganja ispita. Važno je da pronađete svoje ime, srednje ime i prezime, odabrano mesto polaganja ispita i spisak sudova gde ste aplicirali, te da proverite sve navedene podatke o sebi koji su objavljeni kao javno dostupni.

Ovo je neophodno, kako bismo bili sigurni da su podaci uneti u bazu podataka Pravosudne akademije ispravni i kreirali personalizovane ispitne prijave.

Ukoliko kandidat uoči nedostatak ili neispravnost u podacima, potrebno je da o tome obavesti Pravosudnu akademiju putem elektronske pošte, na adresu:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Liste kandidata prema izabranom mestu polaganja:


Svi kanidati će prilikom testiranja, pored testa, dobiti i UPUTSTVO ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE


DODATNA OBJAŠNjENjA ZA KANIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE

Zbog velikog interesovanja nakon objavljenog JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA i objavljenog JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA, obratilo nam se mnoštvo kandidata sa raznim pitanjima.

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

Takođe, treba naglasiti da, prema donetim pravilnicima, Pravosudna akademija je u obavezi da organizuj prijemni ispit.

1. Tabele koje kandidati mogu videti na našem sajtu, namenjene su sudovima i tužilaštvima kao forma unosa potrebnih podataka Pravosudnoj akademiji o kandidatima, a za potrebe kvalitetnog i uspešnog evidentiranja kandidata u cilju efikasnog sprovođenja testa.

2. Kandidati NE šalju Pravosudnoj akademiji prijave, dokumenta i sl. niti apliciraju za polaganje ispita preko Pravosudne akademije. Kandidati podnose prijave, i sva potrebna dokumenta isključivo sudovima i/ili tužilaštvima koja se nalaze na spisku oglašenih JAVNIH KONKURSA.

3. Kandidati NE šalju Pravosudnoj akademiji prosečnu ocenu na osnovnim studijama, već u sklopu prijave i potrebnih dokumenata tu informaciju prezentuju sudovima i/ili tužilaštvima.

4.Pravosudna akademija nije propisala nikakvu zvaničnu prijavnu formu namenjenu kandidatima – Tačka 2. Takođe, Pravosudna akademija ne pribavlja nikakve dokaze o validnosti dokumentacije kandidata, jer je to u nadležnosti sudova odnosno tužilaštva. Sve informacije, potrebne Pravosudnoj akademiji, dostaviće sudovi i tužilaštva po završetku konkursa, kod kojih su kandidati aplicirali.

5. Pravosudna akademija ne odlučuje o mogućnostima dodatnih bodova po bilo kom osnovu, što je definisano Zakonom i pravilnicima koje je donelo Ministarstvo, gde je između ostalog jasno i nedvosmisleno definisan način bodovanja i ocenjivanja kandidata.

6. Potrebni detalji oko konkurisanja nalaze se na sajtu Ministarstva Pravde https://www.mpravde.gov.rs/vest/17516/javni-konkurs-za-popunjavanje-radnih-mesta-sudijskih-i-tuzilackih-pripravnika-.php

Kandidati MOGU konkurisati i za MESTO SUDIJSKOG i za MESTO TUŽILAČKOG PRIPRAVNIKA, s tim, da su dužni da svakom sudu i/ili tužilaštvu naznače u kojim su sve sudovima/ tužilaštvima aplicirali za radno mesto pripravnika. Ukoliko konkurišu i za tužilaštvo i za sud u tom slučaju polažu test i za sud i za tužilaštvo.

Datum održavanja prijemnog ispita BIĆE JAVNO OBJAVLjENI NA STRANI SAJTA PRAVOSUDNE AKADEMIJE, rezervisanoj upravo za potrebe informisanja kandidata i održavanje navedenih ispita.

VAŽNA NAPOMENA: 
Pravosudna akademija NE OBJAVLjUJE, niti će objavljivati, bilo kakve zvanične informacije, posebno o navedenim ispitima, PREKO DRUŠTVENIH MREŽA!

Molimo vas, da sve informacije do kojih dođete na ovaj način, najpre proverite na našem sajtu Pravilnici o postupku prijema sudijskih i tužilačkih pripravnika

Program prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike

Prijemni ispit za tužilačke pripravnike

Додатна објашњења за кандидате

Због великог интересовања након објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА  и објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА, обратило нам се мноштво кандидата са разним питањима.

У правосудни систем Србије примиће се 160 приправника у судовима и тужилаштвима широм Србије.

Тестирање кандидата спроводи Правосудна академија 29.05. и 05.06.2018. године у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

По оглашеном јавном конкурсу Министарства правде од 15.12.2017. године, Правосудна академија је заказала испите за проверу знања кандидата који су конкурисали на место судијских и тужилачких приправника.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Директор Правосудне академије Ненад Вујић, министарка правде Републике Србије Нела Кубуровић и Њ.Е. амбасадор Европска уније у Србији Сем Фабрици, обишли су данас радове на реконструкцији зграде Правосудне академије у улици Светозара Марковића бр. 21 у Београду. Тим поводом, одржана је и конференција за штампу. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Резултате испита за судијске приправнике можете погледати овде 

Испит за судијске приправнике, одржан је 05.јуна од 11 часова у следећим градовима:

-      Правни факултет у Београду, Булевар краља Александра 67

-      Правни факултет у Крагујевцу,  Јована Цвијића 1

-      Правни факултет у Нишу, Трг краља Александра 11

-      Правни факултет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1

Пријемни испит за судијске приправнике

Министарство правде Републике Србије је 15. Децембра 2017. Године у „Службеном гласнику РС“, број 112/17 огласило јавни конкурс за попуњавање радних места судијских и тужилачких приправника. Овим јавним конкурсом, обухваћени су судови и тужилаштва широм Републике Србије који примају приправнике укључујући и број расположивих слободних места по сваком од судова односно тужилаштава. На основу члана 8 „Правилника о поступку пријема судијских приправника“, као и „Правилника о поступку пријема тужилачких приправника“ (Сл.гласник бр 92/2017), донетих 12. Октобра 2017 године, пријемне испите спроводи Правосудна академија, а у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је донео Управни одбор Правосудне академије  дана 8.11.2017. године Правосудна академија ће убудуће, на овој страни сајта, постављати све информације, вести, потребна документа и сл. како би судови, тужилаштва и кандидати који ће конкурисати за полагање испита, имали све потребне, благовремене и валидне информације везане за полагање најављених испита! Контакт адреса намењена комуникацији са судовима: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

У складу са чланом 16. Правилника о поступку пријема судијских приправника ("Сл. гласник РС", бр. 92/2017) достављене су ранг листе кандидата према успеху на пријемном испиту које су прослеђене надлежним судовима на дан 25.06.2018 РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Кандидат, има право увида у свој тест. Увид у тест могуће је остварити на два начина: Личним доласком у Правосудну академију, на адреси Теразије бр. 41, Београд (у временском року сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или Слањем скенираног теста кандидату Кандидат може захтевати да му се тест достави електронском поштом. Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста скенира потврду о предаји теста. Захтев се упућује на адресу електронске поште Академије и то:за кандидате који су полагали испит за судијске приправнике на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Образац за приговор можете преузети ОВДЕ

Поштовани кандидати, Након прикупљања, обраде и корекције свих података које сте оставили у судовима приликом пријаве на конкурс које је огласило Министарство правде – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА („Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године). Правосудна академија је утврдила: Испит за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ биће одржан 05.06.2018. годинеса почетком одржавања испита у 11.00 часова Кандидати су дужни да, ради утврђивања идентитета, буду испред просторије у којој се полаже испит, најмање 45 минута пре почетка одржавања испита. Кандидати су дужни да са собом понесу јавну исправу са фотографијом, ради утврђивања идентитета. Након извршене идентификације, кандидат добија идентификациони образац. Листе кандидата, који су аплицирали за место „судијски приправник“ можете погледати на линковима дефинисаним испод места полагања: Место полагања Београд – Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67Место полагања Крагујевац – Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића 1Место полагања Ниш – Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11Место полагања Нови Сад – Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1 Молимо Вас да пажљиво погледате листе креиране по Вашим исказаним жељама о месту полагања испита. Важно је да пронађете своје име, средње име и презиме, одабрано место полагања испита и списак судова где сте аплицирали, те да проверите све наведене податке о себи који су објављени као јавно доступни. Ово је неопходно, како бисмо били сигурни да су подаци унети у базу података Правосудне академије исправни и креирали персонализоване испитне пријаве. Уколико кандидат уочи недостатак или неисправност у подацима, потребно је да о томе обавести Правосудну академију путем електронске поште, на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Листе кандидата према изабраном месту полагања: Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Београду Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Крагујевцу Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Новом Саду Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Нишу Сви канидати ће приликом тестирања, поред теста, добити и УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Због великог интересовања након објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА и објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА, обратило нам се мноштво кандидата са разним питањима. Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата. Такође, треба нагласити да, према донетим правилницима, Правосудна академија је у обавези да организуј пријемни испит. 1. Табеле које кандидати могу видети на нашем сајту, намењене су судовима и тужилаштвима као форма уноса потребних података Правосудној академији о кандидатима, а за потребе квалитетног и успешног евидентирања кандидата у циљу ефикасног спровођења теста. 2. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији пријаве, документа и сл. нити аплицирају за полагање испита преко Правосудне академије. Кандидати подносе пријаве, и сва потребна документа искључиво судовима и/или тужилаштвима која се налазе на списку оглашених ЈАВНИХ КОНКУРСА. 3. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији просечну оцену на основним студијама, већ у склопу пријаве и потребних докумената ту информацију презентују судовима и/или тужилаштвима. 4.Правосудна академија није прописала никакву званичну пријавну форму намењену кандидатима – Тачка 2. Такође, Правосудна академија не прибавља никакве доказе о валидности документације кандидата, јер је то у надлежности судова односно тужилаштва. Све информације, потребне Правосудној академији, доставиће судови и тужилаштва по завршетку конкурса, код којих су кандидати аплицирали. 5. Правосудна академија не одлучује о могућностима додатних бодова по било ком основу, што је дефинисано Законом и правилницима које је донело Министарство, где је између осталог јасно и недвосмислено дефинисан начин бодовања и оцењивања кандидата. 6. Потребни детаљи око конкурисања налазе се на сајту Министарства Правде: https://www.mpravde.gov.rs/vest/17516/javni-konkurs-za-popunjavanje-radnih-mesta-sudijskih-i-tuzilackih-pripravnika-.php Кандидати МОГУ конкурисати и за МЕСТО СУДИЈСКОГ и за МЕСТО ТУЖИЛАЧКОГ ПРИПРАВНИКА, с тим, да су дужни да сваком суду и/или тужилаштву назначе у којим су све судовима/ тужилаштвима аплицирали за радно место приправника. Уколико конкуришу и за тужилаштво и за суд у том случају полажу тест и за суд и за тужилаштво. Датум одржавања пријемног испита БИЋЕ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНИ НА СТРАНИ САЈТА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ, резервисаној управо за потребе информисања кандидата и одржавање наведених испита. ВАЖНА НАПОМЕНА: Правосудна академија НЕ ОБЈАВЉУЈЕ, нити ће објављивати, било какве званичне информације, посебно о наведеним испитима, ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА! Молимо вас, да све информације до којих дођете на овај начин, најпре проверите на нашем сајту 

ПРИЈАВА ЗА УНОС КАНДИДАТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СУДИЈСКЕ И ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Правилници о поступку пријема судијских и тужилачких приправника

Правилник о поступку пријема судијских приправника

Правилник о поступку пријема тужилачких приправника

Програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике

Пријемни испит за тужилачке приправнике