Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У петак, 18. октобра у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу Министарства правде САД и Правосудна академија представили су обуку за међународну сертификацију у области истраживања превара и спречавања прања новца. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у Новом Саду у згради Апелационог суда, 12. јуна 2019. године, у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, организовала обуку на тему „Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у Новом Саду у згради Апелационог суда, 12. јуна 2019. године, у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, организовала обуку на тему „Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци“.