Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Полагање испита почиње данас, 29. јуна, 2020. године у 09:00 сати, а завршава се у среду, 01. јула 2020. године. Као и ранијих година, кандидати ће полагати пред камерама, уз директан пренос на званичном Јутјуб каналу Правосудне академије.

Завршни испит VIII генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна до 01. јула, 2020. године, организује завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

 1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
 2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
 3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Просечна оцена корисника обуке осме генерације, била је....


Списак кандидата који полажу завршни испит VIII генерације

 1. Ива Панић
 2. Сара Ресимић
 3. Дејан Гашић
 4. Стефан Цвејић
 5. Марта Радошевић
 6. Милица Горавица
 7. Марија Скоко
 8. Данило Бабић
 9. Војислав Милићевић
 10. Емир Бећировић
 11. Никола Арсић
 12. Данило Леповић
 13. Богдан ЉубисавЉевић
 14. Ђорђе Ђелић
 15. Ана Гојгић
 16. Јелена Веселиновић
 17. Александра Рајновић
 18. Велибор Војводић
 19. Кристина Тадић
 20. Јелена Митровић
 21. Љиљана Станојковић
 22. Бојана Тасић
 23. Оливера Младеновић

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна, до 01. јула 2020. године, организовала је завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 17:00Снимци полагања завршног испита осме генерације корисника по данима

Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 17:00


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак полагања од 09:00 до 13:30


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак полагања од 09:00 до 13:30


Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Осма генерација корисника почетне обуке спремна је за полагање завршног испита, који ће се одржати у периоду од 29. јуна до 01. јула 2020. Године у просторијама Правосудне академије у Београду (Улица Теразије бр. 41).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Милош Секулић

Корисник почетне обуке VI генерације и члан Програмског савета

Милош Секулић, Корисник почетне обуке VI генерације и члан Програмског савета
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • linkedin

Назад

Oбрaзoвaњe:

 • Завршио je основне студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 9.84, општи смер, у року 25.09.2012. године.
 • Завршио je мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 10.00, општи смер, у року 30.09.2013. године. Одбранио мастер рад на тему „Међународноправни стандарди заштите страних улагања“.
 • Школске године 2016/2017 уписао je докторске студије нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, смер приватно право. Тренутно је докторанд на другој години студија.

Рaднo искуствo:

 • Дана 06.08.2013. године примљен је у радни однос на радно место судијски приправник у Основном суду у Новом Саду. Као судијски приправник је почео да ради дана 18.10.2013. године и на овом радном месту остао је до споразумног престанка радног односа дана 31.01.2016. године. Током приправничког стажа радио је у парничном и кривичном одељењу суда.
 • Дана 26.06.2015. године положио правосудни испит са општим успехом „положио врло добро“.
 • Почев од дана 01.02.2016. године запослен је као корисник почетне обуке Правосудне академије, у ком својству је и даље.
 • Прошао је обуку у правосудним органима у Новом Саду, и то Основном суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Новом Саду и Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.
 • Дана 06.07.2018. године положио је завршни испит на Правосудној академији са оценом 5.
 • Након положеног завршног испита, био је распоређен да ради у парничном одељењу Вишег суда у Новом Саду, а сада је распоређен у парничном одељењу Основног суда у Новом Саду.

Стручно усавршавање током рада

 • Учествовао је на више семинара у организацији Правосудне академије.
 •  Током 2.-15. септембра 2018. године био je учесник школе права „Straniak Academy for Democracy and Human Rights“ („Странијак академија за демократију и људска права“) која је одржана у Саранди, Република Албанија.
 • Током 19.-21. октобра 2018. године био је учесник стручног семинара „Security, Political and Legal Challenges of the Modern World“ („Безбедносни, политички и правни изазови у савременом свету“) који је одржан у Битољу, Република Северна Македонија.

Научни рад

 • Аутор је оригиналног научног рада ,,Development Risks – Definition Under European Union Law and Justification for Implementation in Serbian Law“ („Развојни ризици – одређење у праву Европске уније и оправданост имплементације у српско право“) који је објављен у „Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду“ бр. 2/2018.
 • Коаутор је оригиналног научног рада „A New Function of Personal Data in the Light of Digital Content Directive“ („Нова функција података о личности у светлу Директиве о испоруци дигиталног садржаја“) који је објављен у „Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду“ бр. 3/2019.
 • Аутор је предледног научног рада „Different Concepts of Strict Liability: Draft Common Frame of Reference and Principles of European Tort Law“ („Различити концепти објективне одговорности: Нацрт оквирних правила и Начела европског одштетног права као узори за српско право“) који је објављен у часопису „Правни записи“ бр. 2/2019.
 • Учествовао је на међународној научној конференцији “EU and Member States – legal and economic issues“ („Европска унија и државе чланице – правни и економски проблеми“) која је одржана у Осијеку, Република Хрватска, у периоду 06.-07.06.2019. године, где је изложио научни рад „Strict Liability in the Serbian Law and Significant Development Projects for the Harmonization of Civil Law in the European Union” („Објективна одговорност у српском праву и значајнијим развојним пројектима за хармонизацију грађанског права у Европској унији“).
 • Учествовао је на међународној научној конференцији „Legal Tradition and New Legal Challenges“ („Правна традиција и нови правни изазови“) која је одржана у Новом Саду, у периоду 03.-04.10.2019. године, где је изложио научни рад „Personal Data in the Context of the Digital Content Directive“ („Подаци о личности у контексту Директиве о испоруци дигиталног садржаја“)