Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 23. нoвeмбрa 2018. године у Апелационом суду у Новом Саду организовала једнодневни семинар на тему „Спорна питања у примени Закона о парничном поступку - Активности судије у руковођењу поступком “.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је 23. нoвeмбрa 2018. године у Апелационом суду у Новом Саду организовала једнодневни семинар на тему „Спорна питања у примени Закона о парничном поступку - Активности судије у руковођењу поступком “.
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је 30. новембра 2018. године у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у примени Закона о парничном поступку“ - активности судије у руковођењу поступком.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је 30. новембра 2018. године у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у примени Закона о парничном поступку“ - активности судије у руковођењу поступком.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је, у сарадњи са Светском банком, 12. октобра 2018.године у Крагујевцу, организовала једнодевни семинар за судије привредних судова.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Светском банком, 12. октобра 2018.године у Крагујевцу, организовала једнодевни семинар за судије привредних судова.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Светском банком, 19. октобра у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у погледу плана реорганизације“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Светском банком, 19. октобра у сали Правосудне академије у Нишу, организовала семинар на тему „Спорна питања у погледу плана реорганизације“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је организовала једнодневну обуку за новоизабране судије привредних судова на тему: "Стечајни поступак“. Обука спроведена у виду радионице, одржана је 21. октобра 2019. године у сали Правосудне академије у Београду.

  • 1
  • 2