Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

AIRE Центар (Савети за индивидуална права у Европи) и Регионална антикорупциjска иницијатива (RAI) представили су данас Правосудној академији у Београду „Приручник о делотворном одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом, у складу са европским и међународним стандардима“, као и „Приручник за обуку – Инструменти и најбоље праксе у међународној сарадњи за одузимање имовинске користи“.

Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији наставља програм јачања капацитета правосудног система Србије кроз различите специјалистичке обуке у примени Законика о кривичном поступку.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Републичким јавним тужилаштвом 4. децембра 2019. године, у хотелу „Тами“ у Нишу, организовала семинар на тему „Представљање приручника за примену опортунитета кривичног гоњења“. Овом семинару присуствовали су заменици aпелационог јавног тужиоца из Ниша, као и јавни тужиоци, заменици јавног тужиоца и тужилачки помоћници из виших и основних тужилаштва са територија нишке и крагујевачке апелације.

Аутор: Правосудна академија

Водећи се принципом најбољег интереса детета, унапређењем положаја права детета у парничном поступку и залагањем за поштовање и пуну примену стандарда УН, СЕ и ЕУ у области права детета, неопходно је да носиоци судијске функције разумеју концепт права детета, да га интегришу у свој рад и да буду сензибилисани за креирање, реализацију, праћење и евалуацију политика за децу и по мери детета. У том контексту, Правосудна академијa је у сарадњи са организацијом UNICEFзапочела реализацију пројекта под називом „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“.