Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији у оквиру заједничког Пројекта под називом „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ организује онлајн представљањe публикације „Смернице за унапређење судске праксе у поступцима накнаде штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку“ коју је израдила радна група Врховног касационог суда.