Аутор: Правосудна академија

Као резултат добре прошлогодишње сарадње, и позитивних резултата семинара, Правосудна академија је у сарадњи са Тимом Уједињених нација за 40 учесника 17. и 18. децембра 2019. године организовала дводневну радионицу на тему: „Директна примена стандарда Уједињених нација у области заштите људских права“.

Аутор: Правосудна академија

Водећи се принципом најбољег интереса детета, унапређењем положаја права детета у парничном поступку и залагањем за поштовање и пуну примену стандарда УН, СЕ и ЕУ у области права детета, неопходно је да носиоци судијске функције разумеју концепт права детета, да га интегришу у свој рад и да буду сензибилисани за креирање, реализацију, праћење и евалуацију политика за децу и по мери детета. У том контексту, Правосудна академијa је у сарадњи са организацијом UNICEFзапочела реализацију пројекта под називом „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 26. и 27. септембра 2019. у сали Апелационог суда у Новом Саду организовала обуку „Специјализација из области права детета“. Обуци су присуствовале судије са подручја новосадске апелације (новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области).

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија, на захтев основних судова београдске апелације, дана 26.10.2018. године организовала је обуку и полагање теста из области права детета.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија, на захтев основних судова београдске апелације, дана 26.10.2018. године организовала је обуку и полагање теста из области права детета.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у Нишу 14. децембра у сали Правосудне академије,организовала обуку под називом „Стицање посебних знања из области права детета“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у Нишу 14. децембра у сали Правосудне академије,организовала обуку под називом „Стицање посебних знања из области права детета“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је у Новом Саду 29. марта 2019. у Апелационом суду у Новом Саду, организовала обуку под називом „Стицање посебних знања из области права детета“.
 

Стицање посебних знања из области права детета - Извор: Правосудна академија
Обука је организована за судије грађанских одељења са територије новосадске апелације а теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
  • Припрема детета за суд и улога суда у припреми детета за суд
  • Саслушање детета
  • Слободно изражавање мишљења детета на суду - формирање и изражавање мишљења, вредновање мишљења, комуникација са дететом
  • Предаја и одузимање малолетног детета - процес планирања поступка и процена најбољег интереса детета

Предавачи на овој обуци су биле Љиљана Марковић дечији педагог и Микаина Стевановић специјални педагог.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.
 

 
Стицање посебних знања из области права детета - Извор: Правосудна академија
Судије су првог дана имале прилику да чују предавање на тему Спречавање насиља у породици, у вези са Законом о спречавању насиља у породици. Предавачи су били Небојша Ђуричић судија Другог основног суда и судија Врховног касационог суда Јелица Бојанић Керкез.
Други дан су Љиљана Марковић и Микаина Стевановић имале прилику да у својству дечјих педагога говоре на поменуту тему, док је о правима детета и вршењу родитељског права трећег дана обуке говорила судија Врховног касационог суда Зорана Делибашић.
Овом тродневном семинару је присуствовало око 45 учесника са простора београдске апелације.