Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) директор Правосудне академије дана 17.03.2020. године, донео је одлуку о раду запослених у Правосудној академији