Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији наставља програм јачања капацитета правосудног система Србије кроз различите специјалистичке обуке у примени Законика о кривичном поступку.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Републичким јавним тужилаштвом 4. децембра 2019. године, у хотелу „Тами“ у Нишу, организовала семинар на тему „Представљање приручника за примену опортунитета кривичног гоњења“. Овом семинару присуствовали су заменици aпелационог јавног тужиоца из Ниша, као и јавни тужиоци, заменици јавног тужиоца и тужилачки помоћници из виших и основних тужилаштва са територија нишке и крагујевачке апелације.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У Хотелу „Holiday Inn“ у Београду дана 30. 10. 2019. године, Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији наставила је програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену законика о кривичном поступку, одржавањем Округлог стола на тему примене начела опортунитета кривичног гоњења. У сврху примене овог начела, на Округлом столу је представљен Приручник који пружа јасна и прецизна упутства првостепеним тужиоцима за примену овог начела чиме се омогућава јединствена примена овог принципа у свим првостепеним тужилаштвима.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

У Апелационом суду у Новом Саду 13.11.2019. године, Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији наставила је програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену законика о кривичном поступку, одржавањем Округлог стола на тему примене начела опортунитета кривичног гоњења. У сврху примене овог начела, на Округлом столу је представљен Приручник који пружа јасна и прецизна упутства првостепеним тужиоцима за примену овог начела чиме се омогућава јединствена примена овог принципа у свим првостепеним тужилаштвима.