Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 18. септембра 2020. године у Апелационом суду у Нишу организовала обуку из области грађанског права, под називом „Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у четвртак 25. 6. 2020. године у згради Врховног касационог суда, Немањина бр. 9 организовала обуку из области грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у петак 26.6.2020. године у свечаној сали Палате правде у Београду, Савска бр. 17а, организовала обуку из области грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у четвртак 18. 6. 2020. године у сали на 3. спрату зграде Апелационог суда у Новом Саду организовала обуку из области грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".