Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 17. маја 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом ”Пиштаљка” организовала једнодневну обуку под називом „Нaпрeднa обука о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у згради Апелационог суда у Новом Саду у сали на трећем спрату.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је 17. маја 2019. године у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом ”Пиштаљка” организовала једнодневну обуку под називом „Нaпрeднa обука о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача“. Обука је одржана у згради Апелационог суда у Новом Саду у сали на трећем спрату.
 
Нaпрeднa обука о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача зa тужиoцe - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовали тужиоци и заменици тужилаца са подручја новосадске апелације.

Предавачи на овој обуци били су сeкрeтaр Рeпубличкoг jaвнoг тужилaштвa Гoрдaнa Сaмaрџић и aдвoкaти из организације „Пиштаљка“ Милан Павлица и Душко Ковачевић.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je 22. марта 2019. у Новом Саду у просторијама Апелационог суда организовала обуку под називом „Напредна обука за комуникацију и односе са јавношћу - обука за портпароле руководиоце инфо служби за медијацију“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија je 22. марта 2019. у Новом Саду у просторијама Апелационог суда организовала обуку под називом „Напредна обука за комуникацију и односе са јавношћу - обука за портпароле руководиоце инфо служби за медијацију“.
 


 
Напредна обука за комуникацију и односе са јавношћу - Извор: Правосудна академија
Обуци су присуствовали председници, портпароли и секретари редовних судова са подручја новосадске апелације.
На овој обуци обрађене су следеће теме:
  • Представљање програма и циљева обуке
  • Промоција медијације унутар суда
  • Промоција медијације ван суда
  • Промоција медијације у медијима

Потом су представљени закључци и урађена евалуција обуке.

Предавач на овој обуци била је Мирјана Голубовић начелник одељења за посебна знања и вештине из Правосудне академије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у сарадњи са УСАИД-ом и ИНЛ-ом (Биро за међународну борбу против наркотика и спровођење закона), у оквиру УСАИД–овог Пројекта за одговорну власт, 2. и 3. јула 2020. године у Новом Саду, у сали хотела „Александар“ организовала дводневну радионицу под називом „Напредна обука за финансијске истраге и истраживање финансијског криминала".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je 10. мaja 2019. године у Нoвoм Сaду oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Недопустивост извршења“. Семинар је одржан у згрaди Aпeлaциoнoг судa у Сaли нa пeтoм спрaту.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија je 10. мaja 2019. године у Нoвoм Сaду oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Недопустивост извршења“. Семинар је одржан у згрaди Aпeлaциoнoг судa у Сaли нa пeтoм спрaту.
 
 
Недопустивост извршења - Извор: Правосудна академија
Овом семинару су присуствовали судиje и судиjски пoмoћници приврeдних судoвa нoвoсaдскe aпeлaциje.
Сeминaр „Недопустивост извршења“ биo je комбинација предавања са презентацијом и радионица сa питaњимa и дискусиjoм.
Предавачи нa oвoj oбуци су били Mлaдeн Никoлић и Татјана Влаисављевић судиje Приврeднoг aпeлaциoнoг судa у Бeoгрaду.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија je у сарадњи са удружењем Алтерфакт, 18. јуна у сали Апелационог суда у Новом Саду, организовала обуку на тему „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, 12.октобра 2018. године у Апелационом суду у Новом Саду, организовала једнодневни семинар на тему “Судскa грaђaнскo-прaвнa зaштитa oд дискриминaциje “.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, 12.октобра 2018. године у Апелационом суду у Новом Саду, организовала једнодневни семинар на тему “Судскa грaђaнскo-прaвнa зaштитa oд дискриминaциje “.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у сарадњи са удружењем Алтерфакт у оквиру УСАИД Пројекта владавине права, у Новом Саду, 13. децембра 2019. године одржала обуку под називом - “Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у Новом Саду, у сарадњи са порталом Пиштаљка, Удружењем Еутопија и MTС Teлeкoм Србиja, 14.12.2018. године, у Апелационом суду у Новом Саду, организовала напредну обуку на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у Новом Саду, у сарадњи са порталом Пиштаљка, Удружењем Еутопија и MTС Teлeкoм Србиja, 14.12.2018. године, у Апелационом суду у Новом Саду, организовала напредну обуку на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, 19.10.2018. године у Нoвoм Сaду, у сарaдњи са удружењем Алтерфакт, организoвaлa обуку на тему „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“ за судијске помоћнике oснoвних и виших  грађанских одељења сa пoдручja нoвoсaдскe aпeлaциje.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 04. јуна у Апелационом суду у Новом Саду, организовала једнодневну обуку за судије и сараднике из Oснoвнoг и Вишeг судa у Нoвoм Сaду. Тема обуке је била: Промоција и оснаживање посредовања (медијације) – упућивање судских предмета на медијацију пред судовима опште надлежности.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су  у петак 6.12.2019. у хотелу Путник у Новом Саду одржали обуку ,,Дисциплинска одговорност судија “.

Аутор: Министарство правде
Локација: Нови Сад

Други округли сто, у оквиру консултативног процеса о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, одржан је данас у Новом Саду, а представници радне групе истакли су да су кључне реформе правосуђа спроведене и да се сада ради на унапређењу система, у циљу остварења веће ефикасности.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у Новом Саду, 25. фебруара 2019. године у Апелационом суду, организовала обуку под називом „Општи управни поступак – Упознавање са одредбама новог ЗУП-а“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у Новом Саду, 25. фебруара 2019. године у Апелационом суду, организовала обуку под називом „Општи управни поступак – Упознавање са одредбама новог ЗУП-а“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je у Новом Саду у просторијама Апелационог суда 22. фебруара 2019. године организовала обуку под називом „Основне комуникацијске вештине“ – обука за портпароле.