Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 22. марта 2019. године организовала једнодневну обуку за новоизабране судије привредних судова - трећи део (наставак обуке) на тему „Вештина суђења и извори облигације".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је 22. марта 2019. године организовала једнодневну обуку за новоизабране судије привредних судова - трећи део (наставак обуке) на тему „Вештина суђења и извори облигације".
 

 
Вештина суђења и извори облигације - Извор: Правосудна академија
Предавачи су биле Весна Тодоровић и Снежана Марић судије Привредног апелационог судаа метод рада је био симулација суђења и решавање хипотетичких случајева.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је организовала једнодневну обуку за новоизабране судије привредних судова на тему: "Стечајни поступак“. Обука спроведена у виду радионице, одржана је 21. октобра 2019. године у сали Правосудне академије у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.
 

 
Стицање посебних знања из области права детета - Извор: Правосудна академија
Судије су првог дана имале прилику да чују предавање на тему Спречавање насиља у породици, у вези са Законом о спречавању насиља у породици. Предавачи су били Небојша Ђуричић судија Другог основног суда и судија Врховног касационог суда Јелица Бојанић Керкез.
Други дан су Љиљана Марковић и Микаина Стевановић имале прилику да у својству дечјих педагога говоре на поменуту тему, док је о правима детета и вршењу родитељског права трећег дана обуке говорила судија Врховног касационог суда Зорана Делибашић.
Овом тродневном семинару је присуствовало око 45 учесника са простора београдске апелације.