Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-a, 23. новембра 2020. године од 10:00 часова, одржала онлајн обуку на тему "Увиђај у еколошким стварима - опасан отпад и пружање професионалних информација медијима везано за еколошке предмете". Обука је одржана путем Зум платформе.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
  • Правосудна академија је у сарадњи са Министарством заштите животне средине - Групом за спровођење ЦИТЕС Конвенције o мeђунaрoднoj тргoвини угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe организовала једнодневну обуку 11. марта 2019. у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је у сарадњи са Министарством заштите животне средине - Групом за спровођење ЦИТЕС Конвенције o мeђунaрoднoj тргoвини угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe организовала једнодневну обуку 11. марта 2019. у Београду.
 

ЦИТЕС Конвенција o мeђунaрoднoj тргoвини угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe - Извор: Правосудна академија
Обука је била предвиђена за основне јавне тужиоце, њихове заменике са подручја Београда и Новог Сада и полицијске службенике који су надлежни за еколошка кривична дела и заштиту животне средине. 
Предавање и радионица су трајали око 4 сата. 
Током ове обуке учесници су упознати са свим релеватним илегалним токовима трговине дивљим врстама, методама кријумчарања, истрагама везаним за криминалне активности над дивљим врстама и илегалну трговину, као и примерима добре и лоше праксе из Србије и иностранства.
Предавач на овој обуци је био Павле Јовановић рукoвoдилaц Групe зa спрoвoђeњe ЦИTEС Кoнвeнциje Mинистaрства за зaштиту живoтнe срeдинe.