Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС организује први циклус основне обуке на тему „Еколошко право“ у Нишу.  Ова обука се састоји из четири дела, а намењена је судиjама и судиjским пoмoћницима приврeдних судoвa у Нишу, Зajeчaру и Лeскoвцу, кao и зaмeницима oснoвног jaвног тужиoцa сa тих пoдручjа кojи пoступajу у oвoj мaтeриjи. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС наставља да организује други циклус основне обуке на тему „Еколошко право“ у Београду.  

Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-a, 23. новембра 2020. године од 10:00 часова, одржала онлајн обуку на тему "Увиђај у еколошким стварима - опасан отпад и пружање професионалних информација медијима везано за еколошке предмете". Обука је одржана путем Зум платформе.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са ОЕБС-ом организује четвородневну основну обуку на тему : „ Еколошко право“ у сали Правосудне академије у Београду.