Аутор: Правосудна академија

Дана 16. 12. 2020. године у организацији Правосудне академије и Савета Европе, одржан је онлајн Округли сто на тему „Извршавање пресуде Европског суда за људска права у предмету Зорица Јовановић против Србије: тренутна ситуација и наредни кораци“. Округли сто био је намењен судијама виших и апелационих судова који поступају у предметима по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.