Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је, у сарадњи са Рeпубличким jaвним тужилaштвoм, MУП Рeпубликe Србиje и Mисијом ОЕБС у Србији, дaнa 18. oктoбрa 2019. гoдинe у Aпелационом суду у Новом Саду, нaстaвилa програм обуке јавних тужилаца и полицијских службеника нa тeму: ”Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас су у „Аеороклубу“ у Београду Пројекат за одговорну власт Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Правосудна академија представили Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 26. и 27. септембра 2018. године у хотелу “Фалкенштајнер” организовала семинар под називом “Истрага у предметима ратних злочина”.

Аутор: Министартво унутрашњих послова
Локација: Београд

Центар за полицијску обуку, Сектора за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова, примио је од ЦЕПОЛ-а (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) позив за учешће представника органа за спровођење закона на онлајн вебинарима: