Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Правосудна академија је у сарадњи са Министарством правде и Eвропском унијом, 18. маја 2018. године у згради Апелационог  суда у Новом Саду, одржала презентацију извештаја о реализацији програма и остваривању будућих активности  Правосудне академије.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је, у сарадњи Mинистaрствoм прaвдe и тимом прojeкта под називом „Прeвeнциja у бoрби прoтив кoрупциje“ кojи финaнсирa кaнцeлaријa EУ у Србији, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је, у сарадњи Mинистaрствoм прaвдe и тимом прojeкта под називом „Прeвeнциja у бoрби прoтив кoрупциje“ кojи финaнсирa кaнцeлaријa EУ у Србији, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Тим пројекта под називом „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприсутних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију, у сарадњи са Министарством правде, Републичким јавним тужилаштвом и Правосудном академијом, организовао је радионицу за ефикасно управљање поступком и употребом посредних доказа у предметима привредног криминала и корупције.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Тим пројекта под називом „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприсутних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију, у сарадњи са Министарством правде, Републичким јавним тужилаштвом и Правосудном академијом, организовао је радионицу за ефикасно управљање поступком и употребом посредних доказа у предметима привредног криминала и корупције.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Врњачка Бања

У оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ у хотелу „Слатина“ у Врњачкој Бањи 07-08. марта 2019. се организује двовневна радионица на тему Примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције – актуелна питања.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Врњачка Бања
Извор: Правосудна академија
У оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ у хотелу „Слатина“ у Врњачкој Бањи 07-08. марта 2019. се организује двовневна радионица на тему Примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције – актуелна питања.
 
 
 
Радионица о примени Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције - Извор: Правосудна академија
Поменути пројекат је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију.
Радионица се реализује у сарадњи са Министарством правде и Републичким јавним тужилаштвом.
Обука је намењена судијама Посебних одељења за сузбијање корупције при вишим судовима у Београду, Нишу, Новом Саду и Краљеву.
Циљ радионице је да судије размене досадашња искуства и разговарају о актуелним темама:
  • Испитивање оптужних аката
  • Питање декриминализације кривичног дела „Злоупотреба у привреди“
  • Оцена посредних доказа и уједначавање праксе
  • Улога финансијских форензичара
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Линк: http://www.pars.rs
Церемонија је одржана 18. јула са почетком у 11 часова у сали Опште седнице Врховног касационог суда у Немањиној бр. 9 на IV спрату.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

У организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ у Крагујевцу је одржана обука на тему ”Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
У организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ у Крагујевцу је одржана обука на тему ”Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији”.
 
 
 
Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији - Извор: Правосудна академија
Обуци су присуствовале судије основних судова са подручја крагујевачке апелације.
Циљ обуке и теме које су обухваћене су:
  • Разлози за доношење стратешког оквира за унапређење медијације и жељено стање
  • Циљ националног стратешког оквира за унапређење примене медијације
  • Организација стратешког оквира (мере за постизање општих и посебних циљева, индикатори и анализа ефеката тих мера на буџет)
  • Институционални оквир реформе и план за праћење спровођења

Предавачи на овој обуци су били Симонида Милорадовић заменик председника Апелационог суда у Крагујевцу, Јелена Деретић помоћник министра у Сектору за правосуђе Министарства правде, Димитрије Шурјановић руководилац пројекта „ЕУ за Србију“, Леонардо Д Урсо експерт на пројекту „ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду“ и Блажо Недић експерт на пројекту „ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду“.

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд
Улога судских вештака у правосудном систему веома је важна, као и унапређење стандарда у овој области, изјавио је данас државни секретар Министарства правде Мирко Чикириз, отварајући конференцију „Улога вештака у правосудном систему Републике Србије“.  
 
Локација: Ечка
Извор: Превенција и борба против корупције

Правосудна академија је у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ који се финансира из претприступних фондова  ИПА 2013 програма ЕУ за Србију а у сарадњи са Министарством правде Републике Србије, Републичким јавним тужилаштвом, Министарством правде САД и ОПДАТ-ом, одржала две тродневне радионице у хотелу „Каштел“ у Ечкој. 

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд
Министарка правде Нела Кубуровић састала се данас са председником Механизма за међународне кривичне трибунале Теодором Мероном, који је у својој опроштајној посети Србији, јер од половине јануара 2019. године више неће обављати функцију председника.