Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе одржан је први тродневни семинар стручног усавршавања руководилаца Сектора за контролу - теренска контрола и начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе одржан је први тродневни семинар стручног усавршавања руководилаца Сектора за контролу - теренска контрола и начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

У Правосудној академији у Нишу је 12. 13. и 14. новембра одржан тродневни семинар стручног усавршавања руководилаца Сектора за контролу – теренска контрола, и начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције. Овај семинар одржан је на основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У Институту за криминолошка и социолошка истраживања од 25. до 27. новембра 2019. одржана је пета по реду тродневна радионица намењена јавним тужиоцима и руководиоцима Сектора за контролу и начелницима регионалних одељења Сектора пореске полиције на тему разграничења прекршаја и пореских кривичних дела. Ове радионице реализоване су на основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе а уз помоћ пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију.