Аутор: Правосудна академија

УСАИД Пројекат за одговорну власт у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом, Удружењем Пиштаљка и Правосудном академијом, започиње спровођење активности усмерених на пружање подршке јавним тужилаштвима у Србији у виду организације обука за унутрашње узбуњивање, етику и интегритет намењен запосленима у Државном већу тужилаца и јавним тужилаштвима Републике Србије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У организацији Правосудне академије и пројекта „Превенција и борба против корупције“, у Информационом центру Европске уније (ЕУИЦ) у Београду, одржане су 24. и 25. априла 2019. године обуке за судије и заменике јавних тужилаца из основних, виших и апелационих судова о значају професионалне етике у превенцији и борби против корупције.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
У организацији Правосудне академије и пројекта „Превенција и борба против корупције“, у Информационом центру Европске уније (ЕУИЦ) у Београду, одржане су 24. и 25. априла 2019. године обуке за судије и заменике јавних тужилаца из основних, виших и апелационих судова о значају професионалне етике у превенцији и борби против корупције.
 
 
Обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције - Извор: Правосудна академија
Током ове једнодневне обуке, судије и заменици јавних тужилаца стекли су додатне компетенције за препознавање и решавање етичких дилема и ризичних ситуација у пракси, уз примену етичког кодекса и антикорупцијских алата. Предавачице су представиле постојећи релевантни правни оквир и међународне конвенције, резултате четвртог круга ГРЕЦО евалуације која се односила и на судије и тужиоце, као и најновија истраживања о ставовима грађана о корупцији.
Обуку су водиле Мирјана Голубовић, руководилац сектора за кривично право Правосудне академије, и Тамара Томашевић, експерт на пројекту. Оне су посебну пажњу посветиле управљању сукобом интереса, пријави имовине и прихода, као и подизању свести о узроцима, последицама и замкама корупције.
Учесници су посебно истакли значај интеракције са предавачима и међусобно, као и практичност обуке, што ће им омогућити да новодобијене алате користе у свом будућем раду.
Нове обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције биће у наредном периоду одржане у Kрагујевцу (14. и 15. мај), Новом Саду (20. и 21. мај) и Нишу (28. и 29. мај).
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

У организацији Правосудне академије и пројекта „Превенција и борба против корупције“ одржана је 14. и 15. маја 2019. године у хотелу Крагујевац обука о значају професионалне етике у превенцији и борби против корупције. Обуци су присуствовале судије и заменици јавних тужилаца из основних, виших и апелационих судова.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
У организацији Правосудне академије и пројекта „Превенција и борба против корупције“ одржана је 14. и 15. маја 2019. године у хотелу Крагујевац обука о значају професионалне етике у превенцији и борби против корупције. Обуци су присуствовале судије и заменици јавних тужилаца из основних, виших и апелационих судова.
 
 
Обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције - Извор: Правосудна академија
Током ове обуке, судије и заменици јавних тужилаца стекли су додатне компетенције за препознавање и решавање етичких дилема и ризичних ситуација у пракси, уз примену етичког кодекса и антикорупцијских алата. Предавачице су представиле постојећи релевантни правни оквир и међународне конвенције, резултате четвртог круга ГРЕЦО евалуације која се односила и на судије и тужиоце, као и најновија истраживања о ставовима грађана о корупцији.
Обуку су водиле Мирјана Голубовић руководилац сектора за кривично право Правосудне академије и Тамара Томашевић експерт на пројекту. Оне су посебну пажњу посветиле управљању сукобом интереса, пријави имовине и прихода, као и подизању свести о узроцима, последицама и замкама корупције.
Учесници су посебно истакли значај интеракције са предавачима и међусобно, као и практичност обуке, што ће им омогућити да новодобијене алате користе у свом будућем раду.
Нове обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције биће у наредном периоду одржане у Новом Саду (20. и 21. мај) и Нишу (28. и 29. мај).
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Пројекат "Превенција и борба против корупције
ЕУ пројекат „Превенција и борба против корупције“ и Правосудна академија прилагођавају програм обуке за државне службенике у правосуђу кроз две радионице за запослене у Високом савету судства. Циљ радионице је јачање етичких стандарда запослених у јавној управи и смањење корупције.