Аутор: Правосудна академија

УСАИД Пројекат за одговорну власт у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом, Удружењем Пиштаљка и Правосудном академијом, започиње спровођење активности усмерених на пружање подршке јавним тужилаштвима у Србији у виду организације обука за унутрашње узбуњивање, етику и интегритет намењен запосленима у Државном већу тужилаца и јавним тужилаштвима Републике Србије.

Аутор: Државно веће тужилаца
Локација: Београд
Извор: Државно веће тужилаца
Линк: http://www.dvt.jt.rs
Поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца који су објављени у „Службеном гласнику РСˮ, бр. 97/17, 37/18, 46/18 и 59/18, обавештавамо кандидате