Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У петак, 18. октобра у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу Министарства правде САД и Правосудна академија представили су обуку за међународну сертификацију у области истраживања превара и спречавања прања новца.