Author: The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Location: Belgrade
Source: http://europa.rs/

The COVID-19 pandemic has changed the way of everyday functioning of all of us to a large degree. We often cannot help feeling that we are missing some important opportunities in the work, on travels, in education … But the truth is that a crisis is always also an opportunity for innovation. Thus, during the state of emergency due to the COVID-19 epidemic, the primary and secondary school pupils attend the distance learning programmes, which are broadcast on the channel three of the Radio and Television of Serbia, which has largely been enabled by the funds of the European Union.
On 30 March, the beneficiaries of the Judicial Academy of the Republic of Serbia also joined the pupils in the use of the digital platforms for the provision of instruction.

Author: Judicial Academy
Location: Belgrade

As of 2017, the Judicial Academy, in cooperation with the EU and the USAID projects, has been developing new applications in order to improve the methodology of implementation of the adopted curricula and to introduce innovative methods of work, such as „distance training“. The new equipment that the Judicial Academy got through the EU–IPA project by the end of 2019 enabled setting up of the Data Centre for the support to the developed applications..

Autor: Delegacija Evriopske unije u Republici Srbiji
Lokacija: Beograd
Izvor: http://europa.rs/

Pandemija КOVID-19 svima nam je umnogome promenila način svakodnevnog funkcionisanja. Često se ne možemo oteti utisku da propuštamo neke važne prilike u poslu, putovanjima, obrazovanju… Ali istina je da je kriza uvek i prilika za inovaciju. Tako tokom vanrednog stanja zbog epidemije КOVID-19, učenici osnovnih i srednjih škola prate nastavu na daljinu koja se emituje na trećem programu Radio-televizije Srbije, a koja je velikim delom omogućena sredstvima Evropske unije.
Školarcima su se u korišćenju digitalnih platformi za izvođenje nastave, 30. marta priključili i polaznici Pravosudne akademije Republike Srbije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija od 2017. godine, u saradnji sa EU i USAID projektima, razvija nove aplikacije kako bi unapredila metodologiju sprovođenja usvojenih nastavnih programa i uvela inovativne metode rada, kao što je „obuka na daljinu“. Nova oprema koju je Pravosudna akdemije dobila krajem 2019. godine kroz EU–IPA projekat omogućila je uspostavljanje Data centra za podršku razvijenim aplikacijama.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Полагање испита почиње данас, 29. јуна, 2020. године у 09:00 сати, а завршава се у среду, 01. јула 2020. године. Као и ранијих година, кандидати ће полагати пред камерама, уз директан пренос на званичном Јутјуб каналу Правосудне академије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Саветом Европе, упућује позив за похађање "online" курсева које је развио програм Савета Европе ХЕЛП (Образовање о људским правима за правне стручњаке).

Аутор: Делегација Евриопске уније у Републици Србији
Локација: Београд
Линк: http://europa.rs/

Пандемија КОВИД-19 свима нам је умногоме променила начин свакодневног функционисања. Често се не можемо отети утиску да пропуштамо неке важне прилике у послу, путовањима, образовању… Али истина је да је криза увек и прилика за иновацију. Тако током ванредног стања због епидемије КОВИД-19, ученици основних и средњих школа прате наставу на даљину која се емитује на трећем програму Радио-телевизије Србије, а која је великим делом омогућена средствима Европске уније.
Школарцима су се у коришћењу дигиталних платформи за извођење наставе, 30. марта прикључили и полазници Правосудне академије Републике Србије.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија од 2017. године, у сарадњи са ЕУ и УСАИД пројектима, развија нове апликације како би унапредила методологију спровођења усвојених наставних програма и увела иновативне методе рада, као што је „обукa на даљину“. Нова опрема коју је Правосудна акдемије добила крајем 2019. године кроз ЕУ–ИПА пројекат омогућила је успостављање Дата центра за подршку развијеним апликацијама.