Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и Пројекат „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ организовали су обуку „Судијске вештине 2 – Управљање предметима” за судије из грађанских одељења основних судова и судије првостепенце из грађанских одељења виших судова са територије београдске апелације. Обука је одржана у два термина - 9. маја у Хотелу Парк у Београду и 10. маја 2019. године у Хотелу Москва у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија и Пројекат „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ организовали су обуку „Судијске вештине 2 – Управљање предметима” за судије из грађанских одељења основних судова и судије првостепенце из грађанских одељења виших судова са територије београдске апелације. Обука је одржана у два термина - 9. маја у Хотелу Парк у Београду и 10. маја 2019. године у Хотелу Москва у Београду.
 
 
Судијске вештине 2 – Управљање предметима - Извор: Правосудна академија
Циљ обуке је представљање резултата рада судова у 2018. години по питању решавања старих предмета и савладавања прилива, као и презентација израде индивидуалног плана решавања старих предмета, са освртом на планове за будући период, захтеве из Поглавља 23 и захтеве ЦЕПЕЈ-а за извештавањем.
Предавачи на овој обуци су били Снежана Андрејевић судија Врховног касационог суда у пензији и Зорица Смирчић судија Апелационог суда у Београду.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У хотелу „Ројал Ин“ у Београду је 14. и 15. новембра 2019. године одржана прва у низу дводневна радионица за портпароле судова београдске апелације. Правосудна академија је ову радионицу реализовала у сарадњи са УСАИД Пројектом владавине права.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија, у сарадњи са Посебним тужилаштвом за високо-технолошки криминал, уз подршку пројекта Савета Европе (iPROCEEDS) реализовала је четвородневну обуку на тему борбе против високотехнолошког криминала. Обука је одржана у хотелу „Метропол“ у Београду од 25. до 28. новембра 2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у просторијама Правосудне академије у Београду одржана радионица на тему: “Упутства за спровођење измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
  • Правосудна академија је у сарадњи са Министарством заштите животне средине - Групом за спровођење ЦИТЕС Конвенције o мeђунaрoднoj тргoвини угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe организовала једнодневну обуку 11. марта 2019. у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је у сарадњи са Министарством заштите животне средине - Групом за спровођење ЦИТЕС Конвенције o мeђунaрoднoj тргoвини угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe организовала једнодневну обуку 11. марта 2019. у Београду.
 

ЦИТЕС Конвенција o мeђунaрoднoj тргoвини угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe - Извор: Правосудна академија
Обука је била предвиђена за основне јавне тужиоце, њихове заменике са подручја Београда и Новог Сада и полицијске службенике који су надлежни за еколошка кривична дела и заштиту животне средине. 
Предавање и радионица су трајали око 4 сата. 
Током ове обуке учесници су упознати са свим релеватним илегалним токовима трговине дивљим врстама, методама кријумчарања, истрагама везаним за криминалне активности над дивљим врстама и илегалну трговину, као и примерима добре и лоше праксе из Србије и иностранства.
Предавач на овој обуци је био Павле Јовановић рукoвoдилaц Групe зa спрoвoђeњe ЦИTEС Кoнвeнциje Mинистaрства за зaштиту живoтнe срeдинe.