Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У оквиру пројекта Јачање правосудне сарадње, међусобног поверења и капацитета институција за едукацију правосуђа у Републици Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини и у сарадњи са Центрима за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, као носиоцима пројекта, и са Центром за обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе, реализује се друго саветовање за судије и тужиоце из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије. Дводневно саветовање на тему организованог криминала и тероризма се организује у уторак 9. и среду 10. априла у Београду у просторијама Правосудне академије за судије, тужиоце и представнике Министарства унутрашњих послова.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

(Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.), писмени део испита одржан је 05.11.2018. године са почетком у 10:00 сати. Испит је завршен у 11:32.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је, 16. и 17. октобра 2019. године у просторијама Правосудне академије у Београду, реализовала дводневни семинар за судије са до 3 године судијског стажа на тему "Рочиште за главну расправу и извођење доказа".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 17. децембра 2018. године у хотелу „Метропол Палас" у сарадњи са Саветом Европе организовала семинар поводом актуелног ХЕЛП курса на даљину под називом „Међународна правна помоћ у кривичним стварима".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 17. децембра 2018. године у хотелу „Метропол Палас" у сарадњи са Саветом Европе организовала семинар поводом актуелног ХЕЛП курса на даљину под називом „Међународна правна помоћ у кривичним стварима".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 13. децембра 2018. године реализовала jеднодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 13. децембра 2018. године реализовала jеднодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Mисијом ОЕБС-a у Србији, 7. децембра 2018. у Београду организовала семинар под називом „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против полне слободе и кривичних дела са елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља насиља у породици.”

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је, у сарадњи са Mисијом ОЕБС-a у Србији, 7. децембра 2018. у Београду организовала семинар под називом „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против полне слободе и кривичних дела са елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља насиља у породици.”
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у четвртак 25. 6. 2020. године у згради Врховног касационог суда, Немањина бр. 9 организовала обуку из области грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у петак 26.6.2020. године у свечаној сали Палате правде у Београду, Савска бр. 17а, организовала обуку из области грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je 01. фебруара 2019. године у својим просторијама у Београду, организовала једнодневни семинар за судије, заменике тужилаца и судијске помоћнике на тему „Спречавање насиља у породици“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 4. априла 2019. године, у просторијама Правосудне академије у Београду, организовала једнодневни семинар за судије и заменике тужилаца на тему ”Спречавање насиља у породици”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је 4. априла 2019. године, у просторијама Правосудне академије у Београду, организовала једнодневни семинар за судије и заменике тужилаца на тему ”Спречавање насиља у породици”.
 
 
Спречавање насиља у породици - Извор: Правосудна академија
Семинару је присуствовало око 25 учесника са простора београдске апелације.
Предавачи на овом семинару су били Небојша Ђуричић судија Другог основног суда и Гордана Гасми из Института за упоредно право.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је организовала једнодневну обуку за новоизабране судије привредних судова на тему: "Стечајни поступак“. Обука спроведена у виду радионице, одржана је 21. октобра 2019. године у сали Правосудне академије у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.
 

 
Стицање посебних знања из области права детета - Извор: Правосудна академија
Судије су првог дана имале прилику да чују предавање на тему Спречавање насиља у породици, у вези са Законом о спречавању насиља у породици. Предавачи су били Небојша Ђуричић судија Другог основног суда и судија Врховног касационог суда Јелица Бојанић Керкез.
Други дан су Љиљана Марковић и Микаина Стевановић имале прилику да у својству дечјих педагога говоре на поменуту тему, док је о правима детета и вршењу родитељског права трећег дана обуке говорила судија Врховног касационог суда Зорана Делибашић.
Овом тродневном семинару је присуствовало око 45 учесника са простора београдске апелације.