Закон о заштити права на суђење у разумном року

Почетак семинара 22.02.2019
Крај семинара 22.02.2019
Програм Програм сталне обуке за 2019. годину
Област Грађанско право
Материје Заштита права на суђење у разумном року
Тема Закон о заштити права на суђење у разумном року
Организациони облик Семинар
Метода Предавање, студија случаја
Location Ниш

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- Примена Упутства за вансудско поравнање