Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника

Почетак семинара 22.02.2019
Крај семинара 22.02.2019
Програм Програм сталне обуке за 2019. годину
Област Кривично право
Материје Високо - технолошки криминал
Тема Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника
Предавачи Саша Живановић, Бојана Пауновић
Организациони облик Семинар
Метода Предавање

Високо-технолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету:
- Увод у високотехнолошки криминал,
- Увод у технологију,
- Високотехнолошки криминал као кривично дело у домаћем законодавству,
- Високотехнолошки криминал и кривичноправна заштита малолетних лица,
- Процесноправне/истражне мере у домаћем законодавству,
- Прикупљање електронских доказа; процесне и истражне мере.