Увиђај у саобраћајним незгодама

Почетак семинара 25.02.2019
Крај семинара 26.02.2019
Програм Програм сталне обуке за 2019. годину
Област Прекршајно право
Материје Безбедност саобраћаја
Тема Увиђај у саобраћајним незгодама
Предавачи Милан Вујанић, Драган Обрадовић, Крсто Липовац, Ана Јовановић, Миладин Нешић
Организациони облик Семинар
Метода Предавање, студија случаја
Location Правосудна академија, Београд

- Појам увиђаја саобраћајне незгоде, феноменологија и етиологија саобраћајних незгода.
- Појам, циљеви, значај и законски основ за вршење увиђаја саобраћајних незгода.
- Практични проблеми вршења увиђаја и пропусти уочени током вршења увиђаја саобраћајних незгода.